W miniony czwartek Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł iż prosumentom Unii Europejskiej produkującym energię elektryczną  z instalacji fotowoltaicznych podłączonych do sieci energetycznej przysługuje prawo zwrotu podatku VAT za zakup elementów instalacji.

Decyzja ETS jest reakcją na wniosek Linz District Independent Finance Tribunal, do którego zwrócił się Thomas Fuchs,  właściciel 8 letniej, dachowej, podpiętej do sieci instalacji PV. Fuchs produkuje prąd na użytek własny i do lokalnej sieci energetycznej. Austriak zwrócił się do biura podatkowego z podaniem o zwrot podatku VAT, jako części ceny przy zakupie instalacji. W swojej argumentacji podał on fakt uzyskiwania systematycznych przychodów ze sprzedaży produkowanej energii. W odmownej odpowiedzi Thomas usłyszał, że zwrot mu nie przysługuje z powodu małej wartości produkowanej energii i braku prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem Urzędu podatkowego system fotowoltaiczny w tym przypadku wykorzystywany jest jedynie do obniżania własnych rachunków a nie do generowania zysków.

Odwołanie Austriaka i w konsekwencji trafienie sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przyniosło rezultaty. Trybunał orzekł, że jeśli instalacja systemu PV ma na celu uzyskiwanie przychodów, to jest ona uznana za działalność przynoszącą zyski. „Przychód” zdefiniowano tu jako „wynagrodzenie otrzymane za podjęte działania”. Trybunał Sprawiedliwości zaznaczył jednocześnie, że zarówno wielkość produkowanej energii jak i fakt umieszczenia instalacji na prywatnym budynku nie ma znaczenia.

Źródło: pvportal