Zyska: Prosumenci zaoszczędzą rocznie ok. 1,7 tys. zł na rachunkach za prąd

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

ogniwa fotowoltaiczne

Poprawki do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o OZE, wniesione i zatwierdzone w trakcie ostatniego posiedzenia sejmowej podkomisji, zakładają wprowadzenie przejściowego systemu opustów (1 stycznia-30 czerwca 2022 roku), systemu net-billingu w oparciu o ceny giełdowe miesięczne (1 lipca 2022 rok – 30 czerwca 2024 roku) oraz docelowego modelu rozliczeń wprowadzającego system net-billingu w oparciu o ceny giełdowe godzinowe, który miałby obowiązywać od 1 lipca 2024 roku. Eksperci i branża wyjaśniają, że rozwiązanie będzie o wiele mniej korzystne w porównaniu do obecnie obowiązującego systemu opustów. Wiceminister Zyska w rozmowie z Polską Agencją Prasową poinformował, że nowo projektowany system pozostaje dalej korzystny dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych.

- Twierdzenie, że nowy system rozliczeń będzie niekorzystny dla prosumentów, jest nieprawdą, w porównaniu do "zwykłych" odbiorców prądu, prosumenci zaoszczędzą rocznie ok. 1,7 tys. zł na rachunkach za prąd – wyjaśnia przedstawiciel MKiŚ w rozmowie z PAP.

Wyliczania są oparte o model z użyciem średniej wielkości instalacji o mocy ok. 5,6 kW.  Obecnie prosumenci produkujący energię w instalacjach OZE o mocy do 10 kW rozliczają się w stosunku 1 do 0,8. Przy większych instalacjach wskaźnik  ten wynosi jeden do 0,7. Po zmianie przepisów każdy z prosumentów będzie miał swoje indywidualne konto, na którym będą gromadzone nadwyżki energii. Nowy system ma być w dalszym ciągu atrakcyjny.

- Prosumeryzm to nie dodatkowe źródło dochodów. Na rynku zaobserwowaliśmy pewne zjawisko polegające na tym, że instalacje PV były przewymiarowane, czyli zmierzały do tego, aby zarabiać na produkcji energii przy ograniczonej elastyczności, pojemności sieci, która traktowana była jako wirtualny magazyn energii, z którego w dowolnym momencie można było pobrać część wyprodukowanej przez siebie wcześniej energii. To niestety powoduje w dużej skali problemy dla sieci i musieliśmy zareagować – powiedział Zyska.

Obecnie na polskim rynku energetycznym działa około 700 tys. prosumentów OZE. W 2022 roku liczba ta wzrośnie do około 1 mln. Zyska powiedział, że zmiany w rozliczeniach mają zagwarantować, że „system się nie rozleci”. - System musi być otwarty na prosumentów nie tylko w 2022 roku, ale i też w 2030, czy 2035 roku - podkreślił Zyska.

Dodał, że po zmianach w ustawie na rynku pojawią się też agregatorzy energii, czyli profesjonalne podmioty zajmujące się magazynowaniem i bilansowaniem energii. Takie podmioty będą też skupować energię od prosumentów. Wiceminister nie zgadza się z krytyką, że rząd nie inwestuje w modernizację sieci.

- Zgodnie z informacjami URE rocznie ponosimy miliardowe nakłady na budowę nowych sieci i modernizację starych. Przyjęty został też plan rozbudowy sieci do 2030 roku, który został zatwierdzony przez prezesa URE, gdzie deklarowane są bardzo wysokie nakłady właśnie na rozwój sieci – poinformował.

Mój Prąd 4.0 będzie premiować autokonsumpcję

Zmiany zostaną uwzględnione także w kolejnej edycji programu Mój Prąd 4.0, którego uruchomienie przewidziane jest w 2022 roku. Nowa edycja programu umożliwi również zastąpienie „wirtualnego magazynu energii”, jakim była dotychczas sieć elektroenergetyczna, magazynowaniem wytworzonej energii elektrycznej oraz ciepła i chłodu bezpośrednio u prosumenta. Zakres programu zostanie rozszerzony o takie elementy jak inteligentne systemy zarządzania energią w domu, punkty ładowania (ładowarki do samochodów elektrycznych), magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu.

Analiza GLOBEnergia.pl - obejrzyj nasz wideoblog!

Zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o OZE omówiliśmy w wideoblogu GLOBEnergia.pl. W najnowszym odcinku Grzegorz Burek - redaktor naczelny Redakcji GLOBEnergia.pl oraz Bogdan Szymański - Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, przeanalizowali najważniejsze elementy zmian w rozliczeniu z energii wyprodukowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.

Źródła: Polska Agencja Prasowa/WNP.pl

Zobacz również