Eksperci energetyki wiatrowej zainstalowali LiDARy u północnego wybrzeża Francji w celu zbadania warunków pod budowę przyszłych farm wiatrowych.

Boja LiDAR Nass & Wind Smart Services, źródło: Nass&Wind

Wybrzeże w okolicach Dunkierki – rozsławione dzięki wojskom brytyjskim i francuskim w czasie II wojny światowej – może wkrótce stać się domem dla flotylli nowych turbin wiatrowych.

Po uruchomieniu przetargu obejmującego rozwój w strefie planowanej farmy, eksperci czystej energetyki Nass & Wind Smart Services w zeszłym tygodniu zainstalowali inteligentne boje do pomiaru warunków dla powstania nowych farm wiatrowych na francuskim morzu.

LiDAR Buoy jest nowoczesnym urządzeniem do gromadzenia danych: siły wiatru, jego prędkości i częstotliwości. Dane będą udostępniane programistom firm i zainteresowanym przetargiem, wspomina Romain Baronnet, dyrektor zarządzający Nass & Wind Smart Services.

Ogłaszając nowy przetarg dla energetyki wiatrowej w kwietniu, francuska minister środowiska Ségolène Royal skomentowała, że wybrana lokalizacja zapewni korzystne warunki dla stałego pobytu przybrzeżnych turbin wiatrowych. Jednak niektórzy z branży krytykowali decyzję francuskiego rządu, która obejmowała ofertę budowy tylko jednej strefy. Francuski organ przemysłu energii odnawialnej Syndicat des energie Renouvelables (SER) uważa, że decyzja ta może utrudnić rozbudowę sektora wiatrowego w dłuższej perspektywie.

"Francja spełnia wszystkie potrzebne warunki, aby stać się dużym rynkiem morskiej energetyki wiatrowej i może skorzystać z ustanowionych już w Europie niższych kosztów tej technologii", wspomina przedstawiciel SER.  "Ogłoszenia Ministra to tylko pierwszy krok na drodze do osiągnięcia konkurencyjności i budowy silnej struktury na rynku przemysłowym".

Źródło: businessgreen.com