Polska w 2022 r. zainstaluje 180 tys. pomp ciepła! Ograniczenia w dostawach zablokują 60 tys. instalacji

W Polsce trwa boom na pompy ciepła! Wzrost zainteresowania pompami ciepła znajduje odzwierciedlenie w danych dotyczących sprzedaży pomp ciepła w I półroczu 2022 r. Według informacji zebranych przez PORT PC, w całym 2022 r. mamy szansę zainstalować około 180 tys. pomp ciepła. Ile wynoszą wzrosty na rynku pomp ciepła? Jaka byłaby sprzedaż pomp ciepła, gdyby nie ograniczenia w dostawach?

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

I półrocze 2022 r. to kolejny okres intensywnego wzrostu sprzedaży pomp ciepła w Polsce. Dane Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) wskazują, że w porównaniu do sytuacji rynkowej z pierwszego półrocza 2021 r., największe wzrosty ‒ aż o 131 proc, osiągnięto w I połowie 2022 r. w segmencie pomp ciepła typu powietrze-woda. W miesiącach styczeń-czerwiec 2022 r. liczba sprzedanych pomp ciepła do centralnego ogrzewania wodnego wzrosła o 96 proc. względem analogicznego okresu w 2021 r. PORT PC wskazuje, że cały rynek wzrósł o 86 proc.

Rynek pomp ciepła w 2021 r.

W 2021 r. sprzedano blisko 93 tys. pomp ciepła. Ta liczba dotyczy urządzeń typu powietrze-woda do ogrzewania oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także gruntowych pomp ciepła typu solanka-woda.

Sprzedaż pomp ciepła w 2022 r.

PORT PC szacuje, że w 2022 r. sprzedaż pomp ciepła podwoi się i wyniesie około 180 tys. sztuk. Blisko 160 tys. stanowić będą pompy ciepła typu powietrze-woda do centralnego ogrzewania. Organizacja wskazuje, że jej prognozy uwzględniają ograniczenia w dostawach pomp ciepła, z którymi mamy obecnie do czynienia. Wyeliminowanie tych ograniczeń prawdopodobnie pozwoliłoby na zainstalowanie ponad 240 tys. pomp ciepła. Ta liczba stanowiłaby blisko 1/3 udziału w ogólnej liczbie urządzeń grzewczych centralnego ogrzewania, które będą sprzedane w Polsce w 2022 r.

Rośnie także rynek gruntowych pomp ciepła

W badaniu PORTu PC widać również znaczny wzrost w segmencie gruntowych pomp ciepła. W I półroczu 2022 r. sprzedano o 45 proc. więcej pomp ciepła typu solanka-woda niż w I półroczu 2021 r.

PORT PC przewiduje, że w całym 2022 r. zainstalowanych będzie 7200 sztuk gruntowych pomp ciepła. Dla porównania, w całym 2021 r. sprzedano 5650 sztuk pomp ciepła typu solanka/woda. Organizacja wyróżniła także prognozę sprzedaży pomp ciepła typu powietrze-woda służących tylko do przygotowania ciepłej wody użytkowej. W 2022 r. przewiduje się minimalny wzrost sprzedaży w porównaniu do 2021 r., prawdopodobnie liczba sprzedanych pomp tego typu wyniesie 7900 sztuk - w zeszłym roku było to 7700 sztuk (wzrost wyniesie 2 proc.).

Sprzedaż pomp ciepła w Polsce w latach 2010-2021 oraz prognoza na 2022 r.
Źródło: PORT PC

Instalacje pomp ciepła w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Już w ubiegłym roku w Polsce (w przeliczeniu na liczbę mieszkańców) zainstalowano więcej pomp ciepła niż w Niemczech. Niemcy zakładają, że w 2024 r. liczba sprzedawanych pomp ciepła przekroczy 500 tys. sztuk rocznie. Oznaczałoby to ponad 3-4 krotny wzrost w ciągu 3 lat. Nasi zachodni sąsiedzi do 2030 r. planują montaż nawet 6 mln pomp ciepła. Jednocześnie, od 2024 r. wszystkie systemy grzewcze w nowych lub istniejących budynkach mieszkalnych w Niemczech będą musiały spełniać wymóg co najmniej 65 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Polacy instalują dwukrotnie więcej pomp ciepła niż Niemcy

Mimo ambitnych planów, informacje rynkowe z pierwszego półrocza wskazują, że wzrost sprzedaży pomp ciepła w Niemczech wyniósł 25 proc. Oznacza to, że liczba sprzedanych pomp ciepła przypadająca na mieszkańca Polski w 2022 r. może być dwukrotnie wyższa niż u naszych zachodnich sąsiadów.

Źródło: PORT PC

Zobacz również