Dobór dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła jest wypadkową uprzedniego określenia zapotrzebowania budynku na ciepło w oparciu o analizę jego energochłonności oraz przeznaczenia (centralne ogrzewanie oraz zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową) i doboru pompy ciepła o odpowiedniej mocy.

Ciepło zakumulowane w gruncie to najpowszechniej wykorzystywane przez pompy ciepła źródło energii, przede wszystkim dzięki łatwości zastosowania oraz niezawodności, jaką charakteryzują się te rozwiązania.

Pionowe wymienniki ciepła, odcinki rur polietylenowych umieszczane są w odwiertach i łączone na dole U-kształtką. Są to rozwiązania popularne na niewielkich działkach. Odwierty mogą sięgać ponad 100 m, jednak ich wykonanie związane jest ze stosunkowo wysokimi kosztami (na co wpływ ma między innymi rodzaj budowy geologicznej podłoża).


Wymienniki pionowe wykonujemy dwoma technologiami:

 

Technologia wiercenia na płuczkę – odwiert kosztuje 100 zł/mb
Technologia wiercenia na młotek – odwiert kosztuje  130zł/mb

Ceny uwzględniają:

• wiercenie
• zapuszczanie U-rurki 
• wypełnienie pierścieniowe przy pomocy środka do wypełnień pierścieniowych i lambdzie min 1,8
• wypełnienie glikolem propylenowym
• przyłączenie do budynku


 Zobacz więcej wycen pomp ciepła – tutaj 

Dynamika rozwoju technologii opartych na Odnawialnych Źródłach Energii w Polsce determinuje potrzebę stosowania rozwiązań sprawdzonych w zakresie poprawności hydraulicznej oraz bezpieczeństwa środowiskowego. Gruntowe pompy ciepła określane często jako układ solanka-woda są szczególnie narażone na błędy projektowe i wykonawcze związane z nieprawidłowym doborem i zrównoważeniem układu dolnego źródła ciepła.

Źródło: Redakcja GLOBEnergia