Pompy ciepła zostają w Moim Prądzie! Ale tylko te z listy ZUM 

O kolejnej edycji programu Mój Prąd, zaplanowanej na rok 2024 wiemy już coraz więcej, choć informacje te na razie kapią pojedynczo w odpowiedzi na kolejne pytania skierowane przez nas do NFOŚiGW. Tym razem informujemy, że na podstawie odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy od rzeczniczki prasowej NFOŚIGW - Mój Prąd w wersji 6.0, czyli tej, która zostanie uruchomiona w 2024 roku nadal będzie dotował pompy ciepła. Skąd taki wniosek? Przekonajcie się sami. 

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia

Podziel się

  • Program Mój Prąd 6.0, planowany na rok 2024, nadal będzie dotował pompy ciepła, co wynika z odpowiedzi rzecznika prasowego NFOŚiGW udzielonej na zapytanie.
  • W programie Mój Prąd 6.0 wsparcie finansowe będzie udzielane jedynie na pompy ciepła, które przeszły badania w specjalnych laboratoriach w UE lub krajach EFTA, a ich wyniki są zgodne z informacjami na etykiecie produktu.
  • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy ma do 1 kwietnia 2024 roku przeprowadzić weryfikację pomp ciepła wpisanych na listę ZUM. Po zakończeniu okresu przejściowego na zaktualizowanej liście znajdą się jedynie pompy ciepła, które spełniają nowe kryteria potwierdzone wynikami badań i pozytywną weryfikacją.

Pompy ciepła pozostają w programie Mój Prąd 6.0

Chociaż zakres dofinansowania i kwoty dotacji programu Mój Prąd na ten rok nie są jeszcze znane, wiemy, że na liście urządzeń uprawnionych do dofinansowania zostaną pompy ciepła. Pozostaną, dlatego, że były one już wsparte dofinansowaniem w poprzedniej edycji. NFOŚiGW poinformował nas o tym nie pośrednio. 

Zobaczcie, jak na jedno z naszych pytań o  wymagania dotyczące urządzeń opowiedziała nam Ewelina Steczkowska, rzecznika prasowa NFOŚiGW: 

“Uprzejmie informuję, że chcielibyśmy ujednolicić wymagania względem wymagań programu „Mój Prąd” tj. weryfikacji wskazanych do dofinansowania inwestycji w zakresie pomp ciepła, które byłyby identyfikowane tylko na podstawie listy ZUM. Dziś lista ZUM istnieje jako wykaz wspomagający przy weryfikacji urządzeń wskazanych we wnioskach o dofinansowanie w programie „Mój Prąd”.

A więc po pierwsze wynika z tej informacji, że pompy ciepła nadal znajdą się wśród urządzeń wspieranych przez program, a po drugie - program wesprze tylko te pompy, które będą na liście Zum. Mało tego - sama lista ZUM i zasady umieszczenia pomp ciepła na tej liście ma się zmienić od 1 kwietnia.

Zapytaliśmy również rzeczniczki, czy obowiązek wybierania urządzeń z listy ZUM zostanie poszerzony o inne asortymenty typu panele fotowoltaiczne czy falowniki. Na razie wytyczne dotyczą, a w zasadzie będą dotyczyć jedynie grupy pomp ciepła.

Pompy ciepła z listy ZUM - obowiązek a nie preferencja

Pisząc wprost - w programie Mój Prąd 6,0 (tak samo jak w Czyste Powietrze) będzie można otrzymać wsparcie finansowe tylko na pompy ciepła, które przeszły badania w specjalnych laboratoriach w UE lub krajach EFTA. Wyniki tych badań muszą zgadzać się z informacjami na etykiecie produktu. Producent musi dostarczyć raport, który potwierdza parametry podane na etykiecie i spełnienie wymogów programu i wpisać urządzenie na listę ZUM, lub dostarczyć odpowiednie dokumenty do urządzenia, które już na tej liście się znajduje.

Według informacji ze strony Rady Ministrów, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) ma do 1 kwietnia 2024 roku za zadanie przeprowadzić weryfikację pomp ciepła wpisanych na listę ZUM. Instytut ten, działając na zlecenie NFOŚiGW, będzie analizować raporty z badań dostarczane przez producentów/dystrybutorów. Po zakończeniu okresu przejściowego, na zaktualizowanej liście ZUM znajdą się jedynie pompy ciepła, które spełniają nowe kryteria, potwierdzone wynikami badań i pozytywną weryfikacją.

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia