Pasywne systemy chłodzenia ze względu na określoną wydajność chłodniczą projektuje się do obiektów o niskim zapotrzebowaniu na chłód.

Natomiast przy dużym zapotrzebowaniu na chłód, chłodzenie pasywne może współpracować z chłodzeniem aktywnym, kompensując tym koszty eksploatacyjne. Dla zapewnienia doskonałego klimatu, obok efektywnej instalacji grzewczej, coraz ważniejsze staje się także chłodzenie pomieszczeń. Zimą, pompa ciepła pracuje jako efektywne urządzenie grzewcze, natomiast latem wypełniona wodą instalacja grzewcza służy do chłodzenia.

Zasada działania chłodzenia pasywnego z równoległym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej na przykładzie pomp ciepła solanka/woda typu SI6-130TU marki Dimplex

1 Sprężarka przenosi krążący w zamkniętym obiegu czynnik chłodniczy do wyższego poziomu ciśnienia, dzięki czemu wzrasta temperatura gazowego czynnika chłodniczego.
2 W skraplaczu ciepło jest przekazywane do wody grzewczej. Czynnik chłodniczy zostaje schłodzony i skroplony.
3 W zaworze rozprężnym następuje obniżenie ciśnienia i temperatury czynnika chłodniczego. 
4 Sondy gruntowe wykorzystują stały poziom temperatury głębszych warstw gruntu jako dolne źródło ciepła służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz jako źródło mocy chłodniczej do chłodzenia pasywnego.
5 W parowniku energia środowiska pobrana przez sondę gruntową zostaje przekazana do czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy ogrzewa się i paruje.
6 W równoległym trybie pracy oba systemy, centralny układ przygotowania ciepłej wody użytkowej i układ chłodzenia pasywnego, są oddzielone hydraulicznie przez zawory przełączające.
         7 Schłodzona woda przepływa przez, który pobiera ciepło z powietrza w pomieszczeniu                         (chłodzenie dynamiczne).
          8 Schłodzona woda przepływa przez system rur ułożonych w podłodze, ścianie lub suficie i w              ten sposób obniża temperaturę powierzchni danego elementu (ciche chłodzenie).
9 Zawory przełączające kierują wodę przez pasywny wymiennik ciepła, co powoduje jej ochłodzenie.
10 Odebrane z pomieszczeń chłodzonych ciepło zostaje przekazane w wymienniku ciepła do obiegu solanki i odprowadzone do gruntu.
W przypadku rewersyjnych pomp ciepła, ciepło odpadowe powstające w trybie chłodzenia może być wykorzystywane dalej. W ten sposób, oprócz przyjemnego klimatu, otrzymujemy bezpłatne ciepło służące np. do podgrzewania wody użytkowej lub basenu.
Źródło: Dimplex, GLOBEnergia 2/2015

Cały artykuł: GLOBEnergia 2/2015