Obecnie promowanie odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska zaczyna stanowić styl życia. Utożsamia się z nim coraz większa grupa konsumentów. Nowoczesne firmy, stawiając na proekologiczne rozwiązania, przyczyniają się nie tylko do poprawy życia ludzi i warunków środowiska, ale też zyskują wielu klientów.

Jednym ze światowej wielkości przedsiębiorstw promujących ochronę środowiska i odnawialne źródła energii jest Ikea.

Główny zarząd sieci sklepów meblowych podjął decyzję, by do 2020 roku wartość wytwarzanej przez nich energii z odnawialnych źródeł równała się tej zużywanej podczas procesów produkcyjnych. Mimo iż cel wydaje się być trudny do osiągnięcia, jest możliwy dzięki działaniom podejmowanym przez Ikea już od lat 90., kiedy to firma rozpoczęła swoją proekologiczną politykę. Świadomość odpowiedzialności człowieka za stan środowiska naturalnego przejawia się we wszystkich etapach „cyklu życia produktu” – od wytworzenia przez dystrybucję, eksploatację, na utylizacji kończąc. Wprowadzane nowe energooszczędne technologie przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii, a działania edukacyjno-programowe związane z gospodarką leśną pomagają w odbudowaniu wyeksploatowanego środowiska.
Ikea, od roku 2000 inwestuje w odnawialne źródła energii. Plan na lata 2009–2015 podjęty w tym temacie obejmuje wydatek 1,5 miliardów euro na technologie solarne i wiatrowe. Jak dotąd, Ikea posiada farmy wiatrowe w sześciu europejskich krajach i ponad 340 tys. paneli fotowoltaicznych na dachach sklepów i magazynów. Steve Howard, dyrektor do spraw zrównoważonego rozwoju, zapewnia, że połowa z wyznaczonych do 2020 roku celów jest już osiągnięta.
Anna Wańska
Źródła: www.irishtimes.com, www.ikea.pl