Góra Żar znajduje się w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia część Beskidu Małego) nad Jeziorem Międzybrodzkim. Na jej szczycie zlokalizowany jest zbiornik wodny elektrowni szczytowo-pompowej (Elektrownia Porąbka-Żar), oddany do użytku w 1979 r. Zlokalizowana w Międzybrodziu Bialskim elektrownia wysokospadowa o mocy 500 MW i spadzie 440 m jest jedyną w kraju elektrownią podziemną i klasyczną elektrownią szczytowo- pompową przeznaczoną do regulacji systemu energetycznego w czasie szczytów i zapadów obciążenia. Krótki rozruch elektrowni (180 sek. do pracy generacyjnej) kwalifikuje ją również do pracy interwencyjnej.

O lokalizacji elektrowni zadecydowały wyjątkowo korzystne warunki topograficzne: duży spad przy małej odległości między zbiornikami oraz możliwość wykorzystania zagospodarowanej kaskady rzeki Soły. Na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim znajduje się też pierwsza elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,6 MW, którą w październiku 2015 r. oddała do użytku PGE. Na jej zlecenie inwestycję zrealizowała firma Maybatt z Warszawy.

To najwyżej położona instalacja fotowoltaiczna w Polsce, leży bowiem na wysokości 740 m n.p.m. Zainstalowano tam 2 400 paneli fotowoltaicznych, usytuowanych w 16 rzędach – każdy o mocy 250 W. Łączna powierzchnia paneli wynosi 3,5 tys. m2.

Ze względu na położenie, elektrownia chroniona jest specjalną instalacją odgromową składającą się z 200 masztów o wysokości 4 m każdy.

Zakładana roczna produkcja energii w elektrowni fotowoltaicznej na Górze Żar kształtować się będzie na poziomie co najmniej 550 MWh brutto.

Instalacja fotowoltaiczna na Górze Żar w pigułce:

  • NAJWYŻEJ POŁOŻONA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA W POLSCE – 740 m n.p.m.
  • 2 400 PANELI FOTOWOLTAICZNYCH, USYTUOWANYCH W 16 RZĘDACH – KAŻDY O MOCY 250 W
  • ŁACZNA POWIERZCHNIA PANELI WYNOSI 3 500 m2
  • ELEKTROWNIA CHRONIONA JEST INSTALACJĄ ODGROMOWĄ SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z 200 MASZTÓW O WYSOKOŚCI 4 M KAŻDY

Projekt ten wpisuje się w strategię biznesową Grupy PGE, zakładającą stopniową dywersyfikację źródeł wytwarzania. Inwestorem jest PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE. Budowa elektrowni fotowoltaicznej na Górze Żar była współfinansowana z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Realizacja projektu kosztowała 2,8 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach sięgnęło ponad 624 tys. zł, czyli ok. 24% kosztów kwalifikowanych.

Marek Maciaś PGE Energia Odnawialna

Opis z „Katalogu polskich i norweskich dobrych praktyk z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE”, fi nansowanego w ramach Funduszu Wspołpracy Dwustronnej ze środkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014. Katalog jest dostępny na www.razemdlaklimatu.eu.

Redakcja GLOBEnergia