Aktualności Aktualności

Ponad 10 mln miejsc pracy w branży OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Coraz więcej krajów czerpie korzyści społeczno-ekonomiczne z energii odnawialnej, ale zatrudnienie i produkcja pozostaje silnie skoncentrowane w garstce krajów. Chiny, Brazylia, Stany Zjednoczone, Indie, Niemcy i Japonia w dalszym ciągu są największymi na świecie pracodawcami i wspólnie tworzą ponad 70% takich miejsc pracy. Z raportu IRENA wynika, że cztery piąte wszystkich miejsc pracy związanych z energią odnawialną w 2017 r. powstało w Azji.
Same Chiny posiadają 43% wszystkich miejsc pracy związanych z energią odnawialną. Ich udział jest szczególnie wysoki pod względem ogrzewania i chłodzenia słonecznego (83%) oraz w zakresie energii z instalacji fotowoltaicznych (PV) (66%), nieco mniejszy w energetyce wiatrowej (44%).

Która technologia OZE zatrudnia najwięcej pracowników?

Wśród różnych technologii opartych na odnawialnych źródłach energii, sektor fotowoltaiki (PV) generuje większość miejsc pracy. Ich liczba wzrosła o prawie 9%, i osiągnęła 3,4 miliona na całym świecie w 2017 roku. Odzwierciedla to rekordową liczbę zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych, których moc kształtuje się na poziomie 94 GWp.

Zatrudnienie w energetyce wiatrowej (1,1 miliona miejsc pracy) oraz w ogrzewaniu i ogrzewaniu słonecznym (807 000 miejsc pracy) spadło wraz ze spowolnieniem tempa instalacji nowych mocy. W Europie w dalszym ciągu znajduje się pięć z dziesięciu krajów o największej zainstalowanej mocy wiatrowej.

Zatrudnienie w sektorze biopaliw (przy prawie 2 milionach miejsc pracy) wzrosło o 12%. Wiąże się to ze wzrostem produkcji etanolu i biodiesla, która ekspandowana u większości głównych producentów, przede wszystkim w Brazylii , Stany Zjednoczonych, Unii Europejskiej i na południowym wschodzie Azji.

Tegoroczne obliczenia wskazują, że duże elektrownie wodne zatrudniały około 1,5 miliona osób w 2017 r., z czego 63% w eksploatacji i konserwacji obiektów. Co daje spadek o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. Kluczowymi rynkami pracy były Chiny, Indie i Brazylii, Rosja, Pakistan, Indonezja, Iran i Wietnam. Udział Chin w zatrudnieniu w hydroenergetyce spadł o 20% w 2017 roku z powodu rosnącej wydajności pracy i spadku liczby nowych instalacji.

Zatrudnienie w Afryce w dalszym ciągu pozostaje niewielkie, ale potencjał miejsc pracy powiązanych z systemami off – grid jest wysoki, szczególnie w związku z poprawą dostępu do energii i rozwojem krajowych zdolności dostawczych.

Zatrudnienie w OZE w Polsce

W raporcie Renewable Energy and Jobs przedstawiono kraje, które są liderami zatrudnienia w poszczególnych sektorach odnawialnych źródeł energii. W zależności od sektora, progiem było 10 000 lub 20 000 miejsc pracy.

Polska znalazła się wśród liderów zatrudnienia na rynku OZE w Europie zajmując 4 miejsce. Przede wszystkim dzięki zatrudnieniu w sektorach związanych z : produkcją biopaliw – 8 miejsce na świecie, ponad 30 000 miejsc pracy i energią wiatrową – 14 miejsce na świecie ponad 10 000 miejsc pracy.

Zatrudnienie w OZE w Europie

Europejskim liderem – Niemcy - 325 000 miejsc pracy. W rzeczywistości 160 100 osób pracujących w niemieckim sektorze energii wiatrowej jest równe liczbie pracowników w kolejnych dziesięciu największych krajach europejskich łącznie. Większość innych technologii energii odnawialnej dodała niewielką liczbę miejsc pracy. Jednak zatrudnienie w PV PV spadło do około 35 800 miejsc pracy w 2016 r., Z 38 100 w 2015 r.

Wielka Brytania zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem liczby miejsc pracy związanych z energią odnawialną. Największy sektor to energia wiatrowa, z 41 800 miejscami pracy. PV zapewnia 13 700 miejsc pracy, a biopaliwa i biomasa stała stanowią około 10 000 miejsc pracy. Ogrzewanie i chłodzenie słoneczne znajduje się nieco poniżej progu 10 000.

Francja jest trzecim co do wielkości europejskim pracodawcą, zatrudniającym 107 000 osób. Polska, Hiszpania i Włochy zajęły kolejno czwarte, piąte i szóste miejsce.

W Europie największe zatrudnienie zapewnia branża biomasy stałej i energetyki wiatrowej, odpowiednio około 389 000 i 344 000. Wykorzystanie biomasy otrzymuje coraz większe wsparcie polityczne, ale połowa miejsc pracy w Europie w tym sektorze utworzona jest w sześciu krajach: Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Polsce i Finlandii.

Przemysł wiatrowy pozostaje jednym z jasnych punktów europejskiego sektora energii odnawialnej. Połowa z dziesięciu największych krajów o największej zainstalowanej mocy na świecie to kraje europejskie. Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Belgia znalazły się wśród dziesięciu krajów na świecie, które dodały najwięcej nowych mocy w 2017 roku

Dostępne informacje na rok 2017 wskazują na spadek rynków ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną. Szacunki IRENA że światowe zatrudnienie w sektorze wyniosło w 2017 r. 807 000 miejsc pracy, co stanowi spadek o 2,6% w porównaniu z poprzednim szacunkiem. Podobnie w Polce rynek termicznej energii słonecznej , podobnie jak liczba miejsc pracy spadł o połowę. IRENA szacuje zatrudnienie w sektorze geotermalnym Unii Europejskiej na 25 000 miejsc pracy, z czego pompy ciepła odpowiadają 16 000 miejsc pracy.

Co przyniesie przyszłość?

Rola odnawialnych źródeł energii w globalnym systemie energetycznym stale rośnie. Proces ten ma kluczowe znaczenie dla stabilizacji globalnego klimatu, uniknięcia degradacji środowiska i poprawy zdrowia ludzkiego. Wraz z globalnym przejściem w kierunku bardziej zrównoważonego systemu energetycznego, światowa siła robocza zajmująca się energią odnawialną będzie rosnąć w liczbę. Analiza IRENA sugeruje, że liczba miejsc pracy w sektorze OZE może wzrosnąć z 10,3 mln w 2017 r. Do 23,6 mln w 2030 r. i 28,8 mln w 2050 r.