Według najnowszej analizy SPIUG rynek ocenił I kwartał 2017 roku lepiej niż I kwartał roku 2016, ale zdaniem przedstawicieli branży, dynamika polskiego rynku zwłaszcza urządzeń OZE (pomp ciepła i kolektorów słonecznych) pozostawia wiele do życzenia.

W podsumowaniu SPIUG czytamy, że w opinii rynku I kwartał 2017 był lepszy niż rok temu o ok. 5%. Wzrost ten nie rozkładał się  jednak równomiernie na poszczególne miesiące. Wzrost 5% spowodowany głównie podwyżkami cen towarów. Ostrożne podejście producentów do zmiany cen, może wskazywać na wciąż ograniczony potencjał rynku.

Wydaje się także, iż wpływ na ten wzrost miały inwestycje które rozpoczęły się w roku 2016. Oczywiście stopień wzrostów był zróżnicowany dla różnych grup towarowych. W niektórych z nich zanotowano także stagnację lub spadki. Jest to raczej efekt trwającej od dłuższego czasu tendencji i zmian w stosowanych technologiach.

W dalszym ciągu obserwuje się w hurtowniach instalacyjnych bardzo duży spadek sprzedaży OZE, w ostatnim kwartale. Dotyczy to w szczególności pomp ciepła i w dalszym ciągu kolektorów słonecznych. Brak programów pomocowych dla indywidualnych inwestorów powodują mniejszy popyt na towary w wypadku ciepła z OZE. Dał się także zauważyć dalszy spadek w grupie kolektorów słonecznych. Wydaje się jednak, że sytuacja się stabilizuje, co jest szansą na niedługie odbicie. Także w grupie pomp ciepła daje się zauważyć osłabienie dynamiki wzrostów.

Ta sytuacja może się jednak zmienić, jak donosi SPIUG, planowane jest dofinansowanie dla pomp ciepła 2017. Według SPIUG, zainteresowanie tym tematem jest dużo większe, dlatego można się spodziewać, że dofinansowania będą mniejsze niż w zeszłym roku. Wszystko dlatego, że jest dużo więcej wniosków. SPIUG pracuje obecnie nad nową propozycją wsparcia dla kolektorów słonecznych. Po przeprowadzeniu konsultacji w branży, przedstawiona zostanie ona NFOŚiGW oraz w Ministerstwa Energi oraz Ministerstwa Rozwoju.

Pompy ciepła

Wynik z IV kwartału 2016 roku wskazuje na utrwalenie się tendencji osłabiania dynamiki wzrostów rynkowych w tej grupie produktowej. Nieco większe wzrosty dotyczyły pomp powietrze – woda. Należy pamiętać, ze dotyczy to w dalszym ciągu stosunkowo niskiej jeszcze bazy wyjściowej.

Niemniej jednak powodzenie tego rodzaju pomp bezpośrednio przekładało się na opinie na temat generalnego wzrostu tego rynku. Tymczasem w innych grupach pomp ciepła dały się zaznaczyć nawet dwucyfrowe spadki, czego nie rekompensował w pełni wzrost w grupie pomp powietrznych.

W rezultacie, po uwzględnieniu całego wolumenu sprzedaży pomp ciepła w Polsce, odnotowano stagnację lub nawet lekki spadek sprzedaży tych urządzeń w całym I kwartale 2017 roku.

Nie zmienia to postaci rzeczy, że nadal istnieje wzrost zainteresowania tymi urządzeniami, szczególnie do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przełożyło się to na pierwsze zjawiska walki cenowej, co wcześniej w wypadku pomp ciepła nie było aż tak zauważalne.

Kolektory słoneczne

W tej grupie towarowej, podobnie jak w poprzednich kwartałach br. utrzymała się ogólnie tendencja dużego spadku sprzedaży, co jest spowodowane ustaniem dotacji dla instalacji budowanych przez klientów indywidualnych oraz ustawaniem wsparcia dla inwestycji publicznych w tym zakresie.

Po dosyć drastycznych spadkach w poprzednim roku, dynamika spadków nieco osłabła, co daje nadzieję na ponowne odbicie się rynku kolektorów słonecznych.

Do dystrybutorów i instalatorów spływa coraz więcej zapytań dotyczących ofert na tego typu instalacje.

SPIUG przygotowuje obecnie propozycje nowego systemu wsparcia dla kolektorów słonecznych, który obok indywidualnych instalacji grzewczych, wspierałby także wykorzystanie kolektorów słonecznych dla instalacji ciepła sieciowego.

Źródło: SPIUG

Redakcja GLOBEnergia