URE rozpoczął postępowanie w sprawie taryf na 2022 rok 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Tak jak wielokrotnie wcześniej zapowiadano, do URE wpłynęły wnioski spółek energetycznych dotyczące taryf za energię elektryczną oraz opłat za dystrybucję energii elektrycznej. Nie wiemy na dzień dzisiejszy czy we wnioskach wskazano prośbę o podwyższenie stawek. Można się jedynie domyślać, że w związku z rosnącymi cenami energii oraz kryzysem energetycznym, taryfy będą większe w 2022 roku. Ostateczną decyzję prezesa URE poznamy po zakończeniu postępowania taryfowego. Przypomnijmy, że przedstawiciele Enei poinformowali podczas konferencji prasowej we wrześniu, że operator chciałby podniesienia cen energii dla gospodarstw domowych. - Wzrost taryf o 40 proc. to według prezesa Enei wzrost realny cen prądu o 20 proc. - mówił prezes spółki Enea, Paweł Szczeszek.

- Jeśli chodzi o ceny dystrybucji na 2022 rok to oceniam, że wzrosną. Są dwa główne powody takiej oceny - wzrost cen energii i inflacja – mówił Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w rozmowie z WNP.pl. Stwierdził, że transformacja energetyczna nie obędzie się bez kosztów, w szczególności w segmencie dystrybucji energii elektrycznej. Wskazał, że pojawiło się kilka nowych uwarunkowań działalności operatorów systemu dystrybucyjnego. Wśród nich jest duża dynamika rozwoju OZE, w tym fotowoltaiki. Rodzi to zmiany w sposobie zarządzania sieci i potrzeby inwestycyjne.

- Trzeba stworzyć model regulacyjny, który z jednej strony będzie atrakcyjny dla OSD, zachęcający do inwestycji, a z drugiej strony akceptowalny społecznie jeśli chodzi o poziom kosztów dla odbiorców energii elektrycznej – podkreślił w wywiadzie.

W październiku informowaliśmy, że prezes Gawin wyszedł z inicjatywą opracowania porozumienia sektorowego w zakresie efektywnego rozwoju sieci dystrybucyjnych w Polsce. W tym celu został powołany specjalny zespół, w skład którego weszli przedstawiciele polskiego sektora energetyki. Zespół powinien zakończyć prace do końca pierwszej połowy 2022 roku tak, aby wypracowane rozwiązania mogły być uwzględnione w decyzjach dotyczących finansowania inwestycji w sektorze na 2023 rok.

Redakcja: Patrycja Rapacka / Źródło: Twitter,Wnp.pl

Zobacz również