W Moskwie pojawiły się pierwsze w historii sygnalizatory świetlne zasilane odnawialną energią. To duży krok naprzód w kierunku integracji instalacji OZE z przestrzenią miejską. Mogą być one szczególnie użyteczne w lokalizacjach, do których podłączenie energii z sieci jest nieopłacalne bądź kłopotliwe.

Sygnalizatory świetlne zasilane słońcem i wiatrem

Innowacyjne sygnalizatory świetlne posiadają dwa niezależne źródła energii: generator wiatrowy oraz ogniwa fotowoltaiczne” – wyjaśnił Vadim Yuryev, szef rosyjskiego Centrum Organizacji Ruchu Drogowego. Podkreśla on, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest dobrym rozwiązaniem dla zewnętrznych dzielnic stolicy. Obszary znajdujące się na przedmieściach trudniej bowiem jest podłączyć do centralnych systemów energii. Ten niewielki ruch w stronę zrównoważonej infrastruktury wykonany na poziomie zarządzania miastem nastąpił zaledwie tydzień po ogłoszeniu  przez Rosyjskie Centrum Efektywności Energetycznej raportu na temat emisji gazów cieplarnianych.

Coraz mniejsza emisja gazów cieplarnianych  – małymi krokami do celu

Według statystyk, zmniejszenie ilości tych gazów, jakie nastąpiło od 1990, jest równoważne spowolnieniu zmian klimatu o rok. Pomimo utrzymywania się tendencji spadkowej w poziomie emisji gazów cieplarnianych w Rosji, wciąż zbyt duża ich ilość jest uwalniana do atmosfery. Należy zatem poszukiwać rozwiązań zwiększających użycie energii ze źródeł odnawialnych – również w przestrzeni miejskiej. Sygnalizacja świetlna zasilana energią wiatrową i słoneczną doskonale wpisuje się w tą strategie. Połączenie dwóch źródeł zasilania wydaje się być racjonalnym rozwiązaniem z  uwagi na panujący w Moskwie klimat – zależnie od pogody, te dwa niezależne źródła energii się uzupełniają.

Zrównoważony transport – nie tylko elektromobilność, również infrastruktura

Prezydent Rosji, Wadimir Putin wyraził swoje poparcie dla postanowień podjętych podczas międzynarodowego spotkania w Paryżu na temat zmian klimatu. W lipcu podpisał plan działania dotyczący klimatu i energii – wielostronne porozumienie stworzone podczas dorocznego szczytu, podczas którego spotykają się przedstawiciele 20 państw.

Michaił Yulkin, dyrektor generalny Center for Environmental Investments w wywiadzie dla rosyjskiej agencji informacyjnej Tass podkreślił, że inwestorzy wykazują wielkie zainteresowanie pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych, co jest doskonałą odpowiedzią na środowiskową konieczność obniżania emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Inicjatywy takie jak wprowadzenie sygnalizatorów świetlnych zasilanych energią odnawialną doskonale wpisują się w konwencję smart city, a w szerszej perspektywie – w strategię zrównoważonego rozwoju wprowadzaną w wielu krajach w infrastrukturze transportowej.

Źródło: Solar Daily 

Redakcja GLOBEnergia