Pod koniec sierpnia 2016 r., jak ustaliła redakcja GLOBEnergia, do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy wpłynął wniosek o upadłość największego wykonawcy farm fotowoltaicznych w Polsce. Opeus Energia Sp. z o.o. miała być wykonawcą instalacji o łącznej mocy 715 kWp w Busku, jako że wygrała przetarg, który został ogłoszony w kwietniu 2016 r. 

Na początku września Gmina Busko-Zdrój poinformowała nas, że firma rozpoczęła realizację robót. Wtedy też firma poinformowała Gminę, że do sądu złożony został wniosek o restrukturyzację dla spółki, a nowy Zarząd miał rozpatrywać wycofanie wniosku do czasu jego rozpatrzenia przez Sąd. Na rynku od kilkunastu dni krążyły jednak spekulacje, że gmina rozwiąże umowę z wykonawcą, a sama realizacja inwestycji ma duże opóźnienia. 

W oficjalnym piśmie poinformowano nas, że Gmina nie planowała odstąpić od umowy z firmą Opeus, ponieważ w przypadku rozwiązania umowy nie mogłaby ponownie ogłosić przetargu z uwagi na brak czasu na ponowne przeprowadzenie całej procedury przetargowej oraz wykonania robót, co jest związane z okresem kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Termin realizacji zamówienia przypadał na 31 października 2016 r., a jego niedotrzymanie oznaczałoby dla gminy utratę dotacji i poniesionych dotychczas kosztów. Teraz, na 3 dni przed upływem pierwotnego terminu, Gmina ogłosiła kolejny przetarg, kompletnie przecząc poprzednim doniesieniom. Co się zmieniło?

Nie wiadomo, w jaki sposób dokładnie zakończyła się współpraca Gminy z firmą Opeus. Nowe zamówienie obejmuje kilka obiektów mniej niż pierwszy przetarg – łączna moc instalacji to 569 kWp, Zamówienie jest też inaczej skonstruowane, zostało obecnie podzielone jest na 7 mniejszych zadań. Nowy termin składania ofert to 14.11.2016, godz. 10:00, o dalszych losach tej inwestycji będziemy informować na portalu globenergia.pl.