Czym się różni ubezpieczenie falownika od gwarancji?

mój prąd

Najważniejsze aspekty pracy fotowoltaiki to wysoka sprawność generacji energii i bezpieczeństwo dla otoczenia. Jednocześnie ogólnodostępnym elementem instalacji pozostaje falownik, który jak każde inne urządzenie może się zepsuć. Czy w ramach gwarancji można oczekiwać nowego urządzenia? By odpowiedzieć na to pytanie przypomnimy najważniejsze informacje z jednego ze spotkań z cyklu Webinarowa Środa z GLOBENERGIĄ, gdzie w roli eksperta pojawił się Marcin Milczewski z firmy Avrii. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

mój prąd

Podziel się

Czym jest gwarancja?

Zacznijmy od wyjaśnienia tego prostego terminu. Gwarancja to zobowiązanie producenta, sprzedawcy, dostawcy do naprawy bądź wymiany produktu w momencie gdy ten ulegnie awarii. Gwarancja najczęściej obejmuje wady produktu wynikające z uszkodzeń materiałowych. Zazwyczaj okres gwarancyjny trwa kilka lat, a nie cały okres żywotności urządzenia. Często istnieje również możliwość wydłużenia gwarancji za dodatkową opłatą.

Źródło: Webinarowa Środa z GLOBENERGIĄ.

-Gwarancja jest na ogół bezpłatna, gdyż jest to zobowiązanie ze strony gwaranta/producenta by świadczyć usługi na rzecz konsumenta. Co do rozszerzenia usług gwarancyjnych, to są one najczęściej dodatkowo płatne - wyjaśnia Marcin Milczewski z firmy Avrii. 

Gwarancja na ogół nie obejmuje pozostałych wad produktu, będących skutkami zdarzeń losowych pojawiających się w trakcie eksploatacji urządzenia. Mowa tu o problemach wynikających z wyładowań atmosferycznych, przepięć sieci dystrybucyjnej, pożarów, powodzi czy aktów wandalizmu. Gwarant nie jest zobowiązany do usunięcia usterek powstałych na skutek tych działań. 

Co obejmuje ubezpieczenie?

Przejdźmy teraz do omówienia zakresu ubezpieczenia. Można powiedzieć, że to pewnego rodzaju zwrot finansowy w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń losowych (objętych tymże ubezpieczeniem). W przypadku ubezpieczenia to Ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania lub realizację świadczenia. 

-Ubezpieczenia to najczęściej forma zabezpieczenia się przed klęskami żywiołowymi i innymi nagłymi wydarzeniami atmosferycznymi, kradzieżą lub celowym zniszczeniem mienia przez osoby trzecie - podpowiada ekspert. 

Ubezpieczenia to najczęściej płatne usługi. To klient/konsument jest zobowiązany do opłat za dodatkowe ubezpieczenie. 

Czy gwarancje i ubezpieczenie falownika da się połączyć?

Niektórzy producenci falowników w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynku wprowadzają dedykowane usługi. W swojej ofercie firma Avrii oferuje specjalną usługę dla osób kupujących falowniki ich marki. Jest to na swój sposób wyjątek od reguły, bo ubezpieczenie od Avrii jest darmowe. 
-Chcielibyśmy zaproponować Państwu usługę będącą połączeniem zarówno gwarancji jak i ubezpieczenia. Te dwie usługi w założeniu mają stanowić pełne świadczenie w stosunku do konsumenta. Co ważne, ubezpieczenie w ramach tej usługi jest bezpłatne - wyjaśnia Marcin Milczewski.

Źródło: Webinarowa Środa z GLOBENERGIĄ.

Przyjrzyjmy się tej usłudze. W przypadku gwarancji świadczeniodawcą (gwarantem) jest firma Avrii. To oni jako producent odpowiadają za sprzęt i za jego jakość. Okres obowiązywania gwarancji to 12 lat w przypadku falowników łańcuchowych. Z kolei na falowniki hybrydowe przysługuje 5-letni okres gwarancji. Za opłatą istnieje możliwość wydłużenia gwarancji.

-Zakres ochrony jest tutaj standardowy i obejmuje wady produkcyjne i materiałowe, pod warunkiem dokonania montażu zgodnie z instrukcją - zaznacza Marcin Milczewski 

W przypadku uznania gwarancji Avrii zobowiązuje się do wymiany bądź naprawy falownika. Co do ubezpieczenia - jego okres obejmuje 4 lata, w zakresie mogą znaleźć się falowniki do 50 kW (mikroinstalacje fotowoltaiczne) znajdujące się na terenie Polski. 

Co do zakresu szkód w ramach ubezpieczenia: obejmuje ono te aspekty, na które nie działa gwarancja. Są to m.in. kradzieże, uszkodzenia falownika inne niż wady materiałowe, powodzie, pożary, przepięcia czy akty wandalizmu. Czego można oczekiwać w przypadku uznania ubezpieczenia? Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy bądź wymiany falownika wraz z kosztami robocizny. Pokryte zostaną również straty jakie odniesie prosument z tytułu braku generowania energii elektrycznej (koszty rachunków za prąd). Jeżeli w wyniku pożaru falownika korzystanie z terenu gospodarstwa domowego danego producenta będzie niemożliwe, to Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania noclegu. 
Jest to gwarantowane ubezpieczenie wszystkim nabywcom falowników Avrii SOL. Stroną finansującą ubezpieczenie jest firma Avrii.

Źródło: Webinarowa Środa z GLOBENERGIĄ.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia