Ile wniosków złożono w Mój Prąd 4.0? Mamy najnowsze dane

Inwestorzy od 15 kwietnia 2022 roku mogą składać wnioski w kolejnym programie Mój Prąd. Czwarty nabór wniosków jest skierowany do prosumentów rozliczających się w nowym systemie net-billingu oraz dotychczasowych, którzy zrezygnowali z systemu opustów na rzecz nowego systemu. Do tej pory wpłynęło blisko 11,5 tys. wniosków. NFOŚiGW pracuje jeszcze nad wnioskami z trzeciej edycji.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Program dotacyjny ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale też zwiększenie autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej gromadzenie w magazynach energii lub w postaci ciepła. Program został skorelowany z wprowadzonym od 1 kwietnia 2022 roku nowym systemem rozliczeń prosumentów z energii wyprodukowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.

Przypomnijmy, że maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet 20 500 zł. Dla nowych prosumentów wchodzących w system net-billingu do samej instalacji fotowoltaicznej przewidziano dofinansowanie w wysokości maks. 4 000 zł, chyba że zdecydują się na dodatkowe inwestycje zwiększające autokonsumpcję, wtedy dofinansowanie do fotowoltaiki może wynieść 5 000 zł. Do tego można uzyskać środki w wysokości do 5 000 zł na magazyn ciepła lub 7 500 zł na magazyn energii elektrycznej. Dodatkowe 3 000 zł można otrzymać przy zainstalowaniu systemów HEMS/EMS, ale tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła. Kwoty dofinansowania nie mogą przekraczać 50 proc. poniesionych kosztów. Jeśli prosument otrzymał już dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, ale zakłada rozbudowę systemu o wymienione elementy i przechodzi na net-billing również może liczyć na wsparcie finansowe. W takiej sytuacji, dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł.

Spadek popularności programu

Ewelina Steczkowska, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformowała naszą redakcję, że na dzień 3 października 2022 roku do godz. 17 wpłynęło 11 489 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 62 mln zł.

Beneficjent programu Mój Prąd 4.0 oczekuje ok. 90 dni od poprawnie złożonego wniosku do wypłaty dofinansowania.

Steczkowska informuje GLOBEnergia.pl, że w pierwszych trzech miesiącach od uruchomienia naborów średnia liczba składanych wniosków nie przekraczała 50 wniosków dziennie, w kolejnym okresie lipiec/sierpień liczba wniosków zwiększała się i było ich ok. 100 dziennie.

We wrześniu odnotowujemy zdecydowane przyspieszenie – liczba wniosków przekraczała 200 dziennie. W zeszłym tygodniu do NFOŚiGW zostało złożonych 1 167 wniosków o dofinansowanie. Przy utrzymującym się trendzie wpływu wniosków o dofinansowanie budżet programu nie zostanie wyczerpany przed zakończeniem naboru. Wówczas nabór wniosków o dofinansowanie zostanie wydłużony –

informuje Ewelina Steczkowska, rzecznik prasowy NFOŚiGW

 - Najwięcej wniosków dotyczy instalacji PV aczkolwiek w ostatnim czasie widzimy coraz więcej wniosków, które dotyczą magazynów energii cieplnej (zbiorniki, pompy). Z kolei najmniejszą popularnością cieszą się magazyny energii, choć w ostatnim czasie wnioskodawcy również zaczęli składać wnioski o ich dofinansowanie – dodaje.

NFOŚiGW zatwierdził ponad 150 tys. wniosków złożonych w Mój Prąd 3.0

Dla porównania, w przypadku programu Mój Prąd 3.0 nabór wniosków miał trwać do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Środki na dopłaty do fotowoltaiki skończyły się po trzech miesiącach, o czym NFOŚiGW poinformował 6 października 2021 roku.

W trzeciej edycji Mój Prąd wpłynęło 178 tys. wniosków, co było rekordem programu. Steczkowska informuje, że weryfikację wszystkich 178 006 wniosków zakończono pod koniec czerwca 2022 roku.

Z czego do dnia 3.10.2022 roku zatwierdzono 158 507, wypłacono 158 506 dotacji, odrzucono 11 761 wniosków, w uzupełnieniu jest 6 855 wniosków, a pozostałe zostały wycofane przez wnioskodawców. Trwa również proces związany z rozpatrywaniem złożonych przez wnioskodawców odwołań, które są wynikiem odrzucenia przez NFOŚiGW wniosków o dofinansowanie

informuje rzeczniczka

Będą kolejne edycje? Trwają rozmowy

Niewykluczone, że w Mój Prąd doczeka się kolejnych edycji. Trwają obecnie rozmowy pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska a NFOŚiGW na temat kolejnych edycji programu.

Uruchomienie kolejnych środków jest uzależnione od tempa składania wniosków w obecnym naborze, a co za tym idzie tempa wydatkowania środków z POIiŚ 2014-2020 Działanie 11.1 Program Priorytetowy Mój Prąd na lata 2021-2023 – React EU.

– podkreśla Steczkowska

Zobacz również