Jak podaje NFOŚiGW, aż 48 projektów o łącznej wartości ponad 3,7 mld zł zgłoszono do unijnego dofinansowania. Konkurs dotyczył wsparcia dla odnawialnych źródeł energii.

Zgłaszający liczą, że za ponad 1,7 mld zł ze środków Unii stworzą 770 megawatów mocy elektrycznej.

Ogromne zainteresowanie fotowoltaiką

Najwięcej, bo aż 34 wnioski dotyczą instalacji fotowoltaicznych. Ich łączna kwota to ponad 1,7 mld zł, z czego 1,1 mld zł miałoby stanowić unijne dofinansowanie. W efekcie fotowoltaika wytworzyła by niemal 464 MW mocy elektrycznej.

9 wniosków dotyczy energetyki wiatrowej. Ich łączna wartość przekracza 1,3 mld zł, a kwota oczekiwanego dofinansowania to niemal 362 mln zł. W efekcie miałoby przybyć ponad 210 MW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej.

3 wnioski (na ponad 92 megawaty, za ponad 628 mln zł i 228 mln zł dofinansowania) dotyczą biomasy. Łączna moc inwestycji z wniosków to ponad 92 MW. Ich koszt stanowiłby 628 mln zł, a 228 mln zł pochodziło by z dofinansowania.

Biogazu dotyczyły 2 wnioski na ponad 2 MW mocy za ponad 31 mln zł. Oczekuje się, że ponad 14,5 mln zł dofinansowania.

Ogromne zainteresowanie OZE!

Podczas czwartkowej dyskusji podczas COP24 wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski mówił, że nie spodziewano się aż tak dużego napływu wniosków, ani jeśli chodzi o fotowoltaikę, ani w ogóle o OZE. W pierwotnej wersji przewidziano na te cele 200 mln zł, a wniosków napłynęło na ponad 1,7 mld zł dofinansowania.

Wiceprezes zapowiedział, że dołoży starań, aby zarówno środki unijne jak i krajowe przesunięte były tak, aby możliwie największa część inwestycji w OZE mogła otrzymać dofinansowanie i zostać zrealizowana.

Powiedział także, że jeżeli wszystkie projekty zostaną ocenione i faktycznie będą miały należytą wydolność, dojdzie nam prawie 0,5 GW mocy zainstalowanej energii elektrycznej w samej tylko fotowoltaice. Michalski wyliczał, że NFOŚiGW jest gorącym zwolennikiem fotowoltaiki. Rozwój Polski w tym kierunku to dobry wybór.

Przypomniał niedawne zapewnienia premiera Mateusz Morawieckiego i ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, podkreślających znaczenie także OZE w polskim miksie energetycznym.

Opracowanie: Redakcja GLOBEnergia na podstawie: cire.pl 

Redakcja GLOBEnergia