Dzięki społecznemu zaangażowaniu i przychylności władz jeszcze w tym roku Gmina Skawina przeznaczy 1.100.000 złotych na wymianę pieców (800.000 zł ze środków własnych). Jak podaje Skawiński Alarm Smogowy, pierwsze umowy są już realizowane.

 

Nowe piece pomogą ograniczyć niską emisję

W przyszłym roku Burmistrz Miasta i Gminy Skawina obiecał przeznaczyć co najmniej 1.500.000 zł ze środków Gminy na ten cel. Jest to znaczący krok w kierunku czystszego powietrza w Skawinie – aktywiści wyrażają radość z powodu znacznego zaangażowania władz publicznych. Poprzednie działania Skawińskiego Alarmu Smogowego obejmowały głównie kampanie społeczne oraz naciski na firmy odpowiedzialne w największym stopniu za zanieczyszczenia powietrza – w Skawinie nie brakuje wielkich zakładów przemysłowych. Wiadomo jednak, że za smog w dużym stopniu odpowiada tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia powietrza pochodzące z palenisk domowych. Dotacje dla ubogich mieszkańców na wymianę pieców mają pomóc walczyć z tym procederem.

 

Skawiński Alarm Smogowy: to wciąż mało

Pomimo zadowolenia z pierwszych rezultatów kampanii, antysmogowi aktywiści niepokoją się, że przeznaczona kwota wciąż jest zbyt mała w stosunku do potrzeb. „Niestety, zadeklarowana kwota na lata następne to prawie połowa mniej niż zakładana przez nas kwota w Programie Walki ze Smogiem. Uda się za nią wymienić około 250 pieców. Gdyby zatem bazować wyłącznie na środkach własnych Gminy (a takie niestety są na razie prognozy), wymienimy wszystkie piece dopiero za 24 lata” – można przeczytać na fan page’u skawińskiego Alarmu Smogowego. Szacuje się bowiem, że jest przestarzałych kotłów jest około 6.000 w Gminie Skawina. Średnia dopłata wynosi około 6.000, do 4500 do pieców węglowych nowej generacji, do 8000 za bezpyłowe źródła ciepła; gaz, pompy ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

 

Znaczenie regulacji prawnych, dofinansowań i świadomości społecznej

Dofinansowania są z założenia przeznaczone dla niezamożnych mieszkańców, których nie stać na wymianę pieca. Kryterium stopnia zamożności zostało wprowadzone, aby wspierać przede wszystkim najuboższych mieszkańców i walczyć z ubóstwem energetycznym. Twórcy prowadzonej od jakiegoś czasu kampanii mają nadzieję, że ludzie, których sytuacja finansowa pozwala na wymianę pieca, zrobią to nawet bez wsparcia w postaci dotacji – chociażby po to, aby nie wstydzić się przed sąsiadami. Nie do końca wiadomo, czy takie założenie jest słuszne; zwykle to pomoc finansowa jest najsilniejszym bodźcem skłaniającym do modernizacji domowego ogrzewania bądź instalacji OZE. Nie ulega jednak wątpliwości, że warto uświadamiać społeczeństwo w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń emitowanych z domowych palenisk. Proces wymiany pieców mają przyspieszyć też nowe regulacje prawne, między innymi obowiązująca na terenie województwa małopolskiego uchwała antysmogowa.

 

Źródło: Skawiński Alarm Smogowy

Redakcja GLOBEnergia