W Łodzi otrzymasz do 90 proc. dofinansowania do wymiany kopciucha

3 stycznia 2022 roku w Łodzi ruszył nabór wniosków o dofinansowanie wymiany nieefektywnych kotłów na paliwa stałe, czyli tzw. kopciuchów. Z miejskiej dotacji można sfinansować nawet 90 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W 2017 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę antysmogową, która ma chronić zdrowie mieszkańców przed skutkami zanieczyszczenia powietrza. Dokument zakłada, że od 1 maja 2018 roku nie można używać paliw stałych w postaci węgla brunatnego i jego pochodnych, mułów i flotokoncentratów węglowych i ich pochodnych, opałów o zawartości biomasy o wilgotności powyżej 20 proc. oraz opałów, w których ponad 15 proc. masy pochodzi z węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm.

Mieszkańcom województwa, w tym miasta Łódź, pozostał tylko rok na wymianę pozaklasowych źródeł ciepła, czyli tzw. kopciuchów, na bardziej przyjazne środowisku źródła ogrzewania. Od 1 stycznia 2023 roku nie będzie można używać kotłów, pieców i kominków na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania wody, jeśli uruchomiono je przed 1 maja 2018 roku i nie spełniają wymagań 3, 4 lub 5 klasy. Natomiast od 1 stycznia 2027 roku, z użytku będą musiały zostać wycofane źródła ogrzewania niespełniające wymagań 3 i 4.

Nabór ruszył 3 stycznia

Urząd Miasta Łódź poinformował, że podwyższył dotację na wymianę kotłów do 90 proc. kosztów. Dotacja może wynieść maksymalnie 9 tys. zł w przypadku wniosków indywidualnych oraz maksymalnie 50 tys. zł dla całych budynków wielorodzinnych. Wnioski o dotację można składać do 30 czerwca 2022 roku. Trzeba zrobić to osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub korzystając z platformy ePUAP.

Na wymianę źródeł ciepła w kolejnym już roku miejskich dotacji zapisano w budżecie 3 miliony złotych. Magistrat informuje ponadto, że jeżeli zainteresowanie będzie większe, miasto zwiększy pulę pieniędzy.

W ramach dofinansowania preferuje się zmianę ogrzewania tradycyjnego na gazowe lub elektryczne w pojedynczych lokalach, natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych - podłączenie do sieci ciepłowniczej, pompy ciepła lub sieci gazowej. 

Termin zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia to 3 miesiące od zawarcia umowy o dofinansowanie. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony na wniosek beneficjenta, ale nie dłużej niż do 30 listopada 2022 roku.

Zeszłoroczny miejski program wymiany pieców cieszył się wśród mieszkańców Łodzi dużym zainteresowaniem. Wpłynęła rekordowa liczba 332 wniosków spełniających kryteria formalne. Zlikwidowano 1118 nieekologicznych palenisk oraz spalonych zostało około 3360 ton węgla mniej. Wnioski te znacząco przekroczyły kwotę 3 mln zł oryginalnie przeznaczonych na ten cel, dlatego prezydent Miasta Łodzi - Hanna Zdanowska podjęła decyzję o dołożeniu do programu dodatkowego 1,5 mln zł.

Łódź w trosce o środowisko realizuje szereg działań na rzecz ekologii. Sadzenie nowych drzew, dotacje na zbieranie deszczówki oraz zazielenianie najbliższego otoczenia, warsztaty dla uczniów i dorosłych, kampania antysmogowa – to tylko niektóre z inicjatyw podjętych z myślą o środowisku. W zeszłym roku Łódź rozpoczęła realizację wieloletniego programu zalesiania. Pierwsze nowe hektary lasu zostały posadzone w Laskowicach. W tym roku rozpocznie się urządzanie utworzonych już nowych 6 parków leśnych, które mają powierzchnię w sumie 61 hektarów. Przybędzie tam alejek spacerowych, ławek, koszy na śmieci, a miejscami także oświetlenie.

Źródło: Urząd Miasta Łodzi