Znamy budżet programu Mój Prąd 4.0 – nowy nabór ruszy w I kwartale 2022 roku

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jak czytamy w komunikacie, Mój Prąd 4.0 pozwoli na wykonanie kolejnego kroku w kierunku bezpiecznej energetyki rozproszonej, uwzględniającej inteligentne zarządzanie magazynowaniem oraz autokonsumpcją wyprodukowanej energii elektrycznej. Nowa edycja programu umożliwi również zastąpienie „wirtualnego magazynu energii”, jakim była dotychczas sieć elektroenergetyczna, magazynowaniem wytworzonej energii elektrycznej oraz ciepła i chłodu bezpośrednio u prosumenta.

- Mój Prąd 4.0 umożliwi także magazynowanie wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz magazynowanie ciepła/chłodu. Zwiększona zostanie też efektywność zarządzania wyprodukowaną energia elektryczną. Co istotne nowa odsłona programu pozwoli również na rozwój elektromobilności poprzez dofinansowywanie zakupu i montażu punktów ładowania samochodów elektrycznych – wyjaśnił minister Michał Kurtyka.

Dodatkowe komponenty w programie

Zakres programu zostanie rozszerzony o takie elementy jak inteligentne systemy zarządzania energią w domu, punkty ładowania (ładowarki do samochodów elektrycznych), magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu.

Premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej - informuje Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

- Nowa edycja Mojego Prądu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki rozproszonej w naszym kraju oraz do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Pozwoli także na zwiększenie możliwości bilansowania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym – dodał Zyska

Skorzystają osoby fizyczne. Budżet wyniesie 1 mld zł

Mój Prąd 4.0 będzie nadal dedykowany dla osób fizycznych, mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Resort informuje, że budżet programu planowany jest w wysokości ok. 1 mld zł. Ponadto zostanie zachowana zarówno prosta forma, jak i łatwość złożenia wniosku. O możliwość ubiegania się o dofinansowanie dodatkowych elementów (ładowarek, magazynów energii/ciepła/chłodu, systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się też beneficjenci dotychczasowych edycji programów Mój Prąd oraz Czyste Powietrze.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również