W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o tym, że Polenergia finalizuje umowy na wykonawstwo farm wiatrowych na Bałtyku z Norwegami.

Po tej informacji, w mediach pojawiło się szereg kolejnych, dotyczących tego, że PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. chce wykupić akcje, a dokładnie 100% aukcji Polenergii i wzywa zarząd spółki – rodzinę Kulczyków do wystawienia ich na sprzedaż.

Oficjalne stanowisko Kulczyk Investments

W ten poniedziałek, na stronie Kulczyk Investments pojawiło się oficjalne stanowisko, z którego jasno wynika, że Polenergia nie jest na sprzedaż:

„Polenergia SA jest dla rodziny Państwa Kulczyk inwestycją długoterminową, w związku z tym nie zamierzają odpowiedzieć na ogłoszone wezwanie do sprzedaży akcji” – czytamy w oświadczeniu.

Nic dziwnego, skoro kurs aukcji Polenergia w ciągu pół roku poszybował w górę o 44%. Spekuluje się, że gdyby doszło do sprzedaży 100% akcji, czyli dokładnie do 45 443 547 akcji Polenergii, to cena potencjalnej transakcji mogłaby wynieść ponad 740 mln zł.

Plany na przyszłość

Tymczasem Polenergia realizuje zamierzone cele i zakłada, że jeszcze przed 2025 rokiem z polskich wiatraków na Bałtyku popłynie prąd w kierunku polskiego wybrzeża.

„Nie będzie to jednak możliwe bez szybkiego ustalenia reguł systemu wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej. Wierzymy, że to zadanie zostanie rozwiązane jeszcze w tym roku, tak by nowe zasady regulacyjne oraz wsparcie dla technologii offshore w Polsce zaczęły obowiązywać w 2019 roku” – mówi Jacek Głowacki, Prezes Zarządu Polenergii.

Źródło: Polenergia S.A

Z wyliczeń ekspertów wynika, że budowa na Morzu Bałtyckim do 2030 roku farm wiatrowych o łącznej mocy 6000 MW, może zwiększyć polski PKB o 60 mld PLN i spowodować powstanie dodatkowych 77 tysięcy nowych miejsc pracy.

O Polenergia

Polenergia dysponuje obecnie dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi oraz podpisaną umową przyłączeniową, które pozwalają prowadzić prace nad projektami technicznymi dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej mocy do 1200 MW.
Dzięki bardzo dobrym warunkom wietrznym na Bałtyku, możliwe będzie bardziej efektywne wykorzystanie energii oraz zmniejszenie zużycia urządzeń, czyniąc z morskich farm wiatrowych stabilne źródło energii odnawialnej.

Farmy Wiatrowe Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III są strategiczną inwestycją, która pozwoli nie tylko spółce, ale przede wszystkim polskiej gospodarce uzyskać szereg istotnych korzyści gospodarczych. Polska to rynek o dużym potencjale wzrostu, który jest dobrze przygotowany do rozwoju silnej morskiej energetyki wiatrowej.

Redakcja GLOBEnergia