W ubiegłym tygodniu informowaliśmy Was, że serwis “Internet. Czas działać!” zgłosił do UKE skargę w sprawie “robocolli” z reklamami fotowoltaiki. Według odpowiedzi, którą otrzymali, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 576), zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

UKE po dokonaniu analizy zgłoszenia zdecydował się na przeprowadzenie kontroli, która ma wykazać, czy propozycje marketingowe otrzymywane przez abonentów za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, przedstawiane są za wcześniejszą zgodą odbiorców tych ofert. Jeśli nie, to takie działania są po prostu niezgodne z prawem.

UKE kontroluje tylko jeden podmiot z branży OZE

W związku z coraz częstszymi informacjami od naszych czytelników, że dzwoni do nich robot oferujący fotowoltaikę, postanowiliśmy zgłębić sprawę. Zapytaliśmy Urząd Komunikacji Elektronicznej, czy tego typu skargi są częste i jakie kroki są w ich wypadku podejmowane.

Według odpowiedzi, którą otrzymaliśmy, Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi w tej chwili jedno postępowanie kontrolne związane z telemarketingiem wobec przedsiębiorcy z branży źródeł odnawialnych w zakresie prowadzonych przez tego przedsiębiorcę działań telemarketingowych.

26 marca br. wpłynęła do UKE do Departamentu Polityki Konsumenckiej skarga Konsumenta, dotycząca możliwego naruszenia przepisów w zakresie telemarketingu przez jedną z firm – jak sama się określa – „z wieloletnim doświadczeniem na rynku odnawialnych źródeł energii”. – odpowiada UKE

Jak dodaje Urząd, skarga wskazuje, że dane osobowe w postaci numeru telefonu zostały pozyskane głównie poprzez losowanie. „3 pierwsze cyfry numeru telefonu pochodzą od operatora, a pozostałe są losowane przez system”.

Tym samym Skarżący najprawdopodobniej nie wyrażał zgody na kontakt marketingowy i działania firmy mogą naruszać postanowienia art. 172 Pt w związku z art. 174 Pt. tj. realizacja telemarketingu bez uprzedniej zgody abonenta. – dodaje UKE

Trwa kontrola!

Po otrzymaniu skargi i poddaniu jej wnikliwej analizie, Urząd Komunikacji‌ ‌Elektronicznej‌ zdecydował się na przeprowadzenie kontroli.

28 kwietnia zostało wysłane do delegatury w Bydgoszczy – właściwej dla siedziby firmy – polecenie kontroli wraz z wytycznymi. Termin zakończenia kontroli został ustalony na 29 października. – odpowiada UKE

Śledźcie nas na bieżąco!

Co dalej? Jakie będą dalsze kroki w tej sprawie? Będziemy się jej przyglądać, więc śledźcie nas na bieżąco!

Redakcja GLOBEnergia