Kiedy, z punktu widzenia Operatora, w trakcie budowy domu można najwcześniej myśleć o inwestycji w fotowoltaikę w budynku jednorodzinnym?

Operator Systemu Dystrybucyjnego może dokonać przyłączenia mikroinstalacji jeżeli nieruchomość posiada docelowe przyłącze energetyczne (np. złącze w granicy posesji). Przyłącze musi to musi być wybudowane i uruchomione. W takim przypadku podłączenie mikroinstalacji może zostać zrealizowane również na etapie budowy domu. Nie ma możliwości przyłączenia mikroinstalacji jeżeli budynek jest w budowie i posiada przyłącze tymczasowe (tzw. prowizorkę) podłączone na okres wykonywania robót – odpowiada Energa Operator

Jak dodaje Rzecznik Energi, montaż mikroinstalacji i wykonanie instalacji wewnętrznej łączącej ją z przyłączem energetycznym leżą po stronie klienta i powinny być przeprowadzone przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia. Energa zaznacza również, że jeżeli odbiorca chce zostać Prosumentem, powinien posiadać podpisaną umowę kompleksową ze Sprzedawcą energii elektrycznej.

O to, kiedy w trakcie budowy domu można najwcześniej myśleć o inwestycji w fotowoltaikę w budynku jednorodzinnym zapytaliśmy również firmę Foton Technik.

Jeśli myślimy o fotowoltaice, najlepiej uwzględnić ją już w projekcie budowy domu. Umożliwi to jej uruchomienie jeszcze zanim dom będzie gotowy i korzystanie z produkowanej energii elektrycznej w trakcie budowy. Jeśli instalacja paneli nie została zaplanowana na tym etapie, należy z nią odczekać, aż budynek zostanie oddany do użytku. W przeciwnym razie możemy mieć problemy z odbiorem budynku przez PINB z uwagi na wykonanie obiektu niezgodnie z projektem
– komentuje Cezary Wawrzos, szef Działu Projektu w Foton Technik.

Ekspert dodaje, że najefektywniejszym rozwiązaniem na czas budowy domu jest zainstalowanie przyłącza energetycznego tymczasowego i korzystanie w tym okresie z taryfy budowlanej. Jedynie taryfa budowlana na czas nieokreślony pozwala na zgłoszenie mikroinstalacji do sieci, a tym samym wymianę licznika na dwukierunkowy, czyli taki, jakiego wymaga domowa mikroinstalacja PV. W takim wypadku, jeśli projekt domu uwzględniał fotowoltaikę, możliwe jest przyłączenie jej do sieci jeszcze przed odbiorem budynku.

Licznik dwukierunkowy

Jak wiadomo, przy podłączeniu instalacji fotowoltaicznej do sieci, istotne jest również podpięcie licznika dwukierunkowego, który mierzy ilość energii pobranej i oddanej do sieci. Na jakim etapie musi być budynek, aby podpiąć licznik dwukierunkowy?

Licznik dwukierunkowy może być zainstalowany już na etapie budowy, jeśli projekt budowlany domu uwzględniał fotowoltaikę. W przeciwnym razie montaż licznika dwukierunkowego może się odbyć już po oddaniu budynku do użytku. Ewentualnie, jeżeli spodziewamy się przeciągającej budowy, możemy zaktualizować projekt domu o fotowoltaikę, oraz uzyskanie pozwolenia zamiennego na budowę. Niestety takie rozwiązanie niesie dodatkowe koszty i poświęcony czas. – komentuje Cezary Wawrzos, szef Działu Projektu w Foton Technik.

Bardzo ważne jest również wspomniane wcześniej docelowe przyłącze energetyczne.

Przyłączenie mikroinstalacji i montaż licznika dwukierunkowego wymaga docelowego przyłącza energetycznego. Nie ma możliwości przyłączenia mikroinstalacji jeżeli budynek jest w budowie i posiada przyłącze tymczasowe (tzw. prowizorkę) podłączone na okres wykonywania robót. – komentuje przedstawiciel Energa Operator

Fotowoltaika w trakcie budowy? Ominie Cię ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w swoich domach. Maksymalna wartość wydatków objętych ulgą, która może objąć podatnika, wynosi 53 tys. zł. Dzięki uldze, znaczna część wydatków na termomodernizację, może zostać odliczona od podatku.

Polacy chętnie korzystają z ulgi termomodernizacyjnej. W 2019 roku skorzystało z niej aż 207 418 podatników na łączną kwotę 3,134 mld zł, a w ubiegłym roku aż 451 tysięcy podatników na kwotę 7,5 mld zł.

Ulga termomodernizacyjna polega na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych w danym roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. To oznacza, że z ulgi można skorzystać ocieplając dom, wymieniając nieefektywne źródło ciepła, czy też inwestując w mikroinstalację fotowoltaiczną.

Jeżeli wykonujemy instalację na etapie budowy domu, który nie ma jeszcze odbioru, to jego właściciel nie będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. To sprawia, że jest tak naprawdę stratny nawet o kilka tysięcy złotych, w zależności o poniesionych kosztów. – komentuje Krzysztof Stanek z firmy Solgen

Warto wiedzieć, że w przypadku instalacji wykonanej na nowym domu, ale już oddanym do użytku, nie ma przeszkód, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Kiedy zmiana systemu rozliczeń?

Na tym etapie w dalszym ciągu nie wiadomo, kiedy w życie wejdzie zmiana systemu rozliczeń. Likwidacja systemu opustów planowana jest na styczeń lub czerwiec 2022 roku, w zależności od ścieżki legislacyjnej. Branża wciąż jednak ma nadzieję na okres przejściowy, który nieco opóźni drastyczne zmiany w rozliczeniach potencjalnych prosumentów.

Maria Niewitała

Redaktor GLOBEnergia