Holandia zostaje przy net-meteringu!

Jak ocenić wartość działki pod fotowoltaikę? Ile możesz wynegocjować za dzierżawę Twojej ziemi pod instalację OZE? Po części zależy to od Twoich umiejętności negocjacyjnych, kluczowa jednak jest zasada znana z rynku nieruchomości położenie, położenie, położenie!

Dyskusja nad zmianą sposobu rozliczania prosumentów w holenderskim parlamencie trwała rok. Politycy ostatecznie zadecydowali o pozostaniu przy net-meteringu. Zmiana obowiązującego systemu miała pomóc w rozwoju sektora magazynowania energii, prosumenci będą jednak rozliczani tak jak dotychczas. Poniżej wyjaśniamy dlaczego. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jak ocenić wartość działki pod fotowoltaikę? Ile możesz wynegocjować za dzierżawę Twojej ziemi pod instalację OZE? Po części zależy to od Twoich umiejętności negocjacyjnych, kluczowa jednak jest zasada znana z rynku nieruchomości położenie, położenie, położenie!

Podziel się

  • W lutym zeszłego roku do niższa izba parlamentu holenderskiego zaakceptowała propozycję zmiany systemu rozliczeń prosumentów, czyli odejście od net-meteringu.
  • Przez ostatni rok propozycja była przedmiotem dyskusji w senacie. Dopiero teraz ostatecznie ją odrzucono.
  • Zmiana systemu rozliczeń miała zachęcić Holendrów do inwestowania w magazyny energii. Wszystko wskazuje na to, że w obliczu braku zmian systemu pojawi się do tego dedykowany program subsydiów.

Nie zgodzili się

Holenderski senat odrzucił propozycję stopniowego wycofywania systemu net-meteringu od 2025 r. Debata nad systemem rozliczeń trwała od początku zeszłego roku. Wtedy to niższa izba holenderskiego parlamentu zatwierdziła propozycję byłego ministra energetyki Roba Jettena o porzuceniu net-meteringu. Takie postępowanie miało zachęcić prosumentów do inwestowania w magazyny energii. Dla wielu z nich zakup takiego systemu mógł się okazać konieczny w obliczu planowanych zmian w rozliczeniu. Do zmian jednak nie dojdzie. Dlaczego?

Według kilku holenderskich mediów odrzucenie nowego środka wynikało głównie ze sprzeciwu prawicowej partii BBB i partii GroenLinks-PvdA. Obie strony twierdziły, że stopniowe wycofywanie programu wydłużyłoby czas zwrotu kosztów wdrożenia systemów fotowoltaicznych, przez co stałyby się one nieopłacalne dla gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Parlament w trakcie obrad. Źródło: House of representatives.

Z drugiej strony, politycy odpowiedzialni za propozycję zmian twierdzą, że net-metering jest sprawcą nadmiernego dotowania fotowoltaiki prosumenckiej. Do aspektu opłacalności inwestowania w fotowoltaikę z punktu widzenia odbiorcy końcowego dochodzi także gwałtowny spadek cen modułów.

Sektor energetyki słonecznej w zasadzie nie był przeciwny złożonemu wnioskowi. Przedstawiciele holenderskich stowarzyszeń fotowoltaicznych uważają, że ​​utrzymanie systemu opustów długoterminowo zatrzyma rozwój rynku fotowoltaiki prosumenckiej. Jednocześnie apelują do rządzących o wprowadzenie programu subsydiów do zakupu magazynów energii. Tylko w ten sposób sektor mikroinstalacji wciąż będzie się mógł rozwijać. 

Wszystko przez sieć dystrybucji

W 2022 r. Holendrzy dodali 2 GW mocy fotowoltaicznej w sektorze prosumenckim. Szacuje się, że do 2030 roku Holendrzy osiągną 27 GW mocy zainstalowanej w sektorze PV (NEAA). Net-metering funkcjonuje w Holandii od 2004 roku. Uważa się, że to właśnie ten atrakcyjny system rozliczeń zachęca ludzi do inwestowania w fotowoltaikę. Potrzeba transformacji systemu energetycznego jest wielka. Dlatego ewentualne odejście od net-meteringu prawdopodobnie nie zmieniłoby trendu ogólnego przyrostu mocy. Zmieniłby się jedynie typ powstających instalacji - z dominacji prosumenckich na wielkoskalowe elektrownie.  

W 2021 r. holenderskie stowarzyszenie operatorów sieci elektroenergetycznych i gazowych oraz Energy Storage NL zaproponowały stopniowe wycofywanie systemu net-meteringu w połączeniu z wprowadzeniem programu dotacji dla systemów magazynowania. Tak szybkie działanie miało pomóc w komercjalizacji magazynów energii i napędzić ich wielkoskalową implementację początkiem br. roku. Krajowa sieć niskiego napięcia w Holandii ma spore problemy. Moc z sektora fotowoltaicznego rośnie zbyt szybko w stosunku do transformacji sieci elektroenergetycznej. Pojawiające się wąskie gardła w sieci stają się poważnym problemem. Za najszybsze odwrócenie tego niekorzystnego trendu uważa się szeroką implementację magazynów energii w gospodarstwach domowych. 

Źródła: House Of Representatives, pv magazine.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia