Kolejne falowniki dopuszczone do stosowania. Wykaz urządzeń zaktualizowany przez PTPIREE

Czy producenci falowników byli gotowi na drugi etap wdrażania stosowania certyfikatów?

Redakcja Globenergia bacznie przyglądała się rewolucji na rynku fotowoltaiki, związanej z wykorzystaniem deklaracji zgodności i certyfikatów. Sytuacja związana z certyfikatami była dynamiczna, a w kwietniu tego roku mogło dojść nawet do załamania na rynku PV, ze względu na to, że producenci falowników nie byli dostosowanie do zmian. Ostatecznie jednak bomba na rynku PV nie wybuchła, a producenci dzięki zmianom zyskali więcej czasu na pozyskanie certyfikatu docelowego, o którym redakcja Globenergia pisała już wielokrotnie.

Wykaz falowników pozytywnie zweryfikowanych przez OSD

Utworzenie wykazu urządzeń (falowników) było jednym z postulatów branży fotowoltaicznej reprezentowanej w rozmowach z przedstawicielami OSD przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. “Biała lista” falowników miała być zestawieniem modeli falowników, za pośrednictwem których mogą być przyłączane instalacje fotowoltaiczne po 1 sierpnia 2021 roku. W odpowiedzi na propozycję branży Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPIREE) udostępniło wspomniany wykaz urządzeń. PTPIREE w swoich komunikatach z końca lipca zapowiedziało regularne aktualizacje zamieszczonego wykazu. Co zmieniło się po pierwszych aktualizacjach?

Większa liczba pozytywnie zweryfikowanych urządzeń

Jak informowaliśmy na naszym portalu przedłużenie okresu przejściowego oraz utworzenie kolejnego okresu przejściowego na innych warunkach było koniecznym ruchem ze strony PTPIREE (poszczególne etapy wdrażania wykorzystywania certyfikatów opisaliśmy tutaj). Na dwa dni przez rozpoczęciem II etapu, w którym zezwolono na wykorzystywanie dowolnych certyfikatów potwierdzających zgodność z kodeksem NC RfG, które zostały wystawione na inny rynek (np.: niemiecki), lub certyfikatów na zgodność z normą PN – EN 50549 wykaz zawierał 372 modele falowników z czego większość posiadała certyfikat przejściowy. Falowniki z certyfikatem przejściowym, umieszczone w zestawieniu również mogą być obecnie przyłączane, ale tylko do momentu zakończenia etapu II, który kończy się wraz z końcem kwietnia 2022 roku. Do 30 kwietnia 2022 producenci tych urządzeń muszą uzyskać certyfikaty docelowe.

Wykaz urządzeń (falowników) jest aktualizowany przez PTPIREE niemal codziennie. 6 sierpnia 2021 znajdowało się w nim już 715 urządzeń z czego 130 urządzeń posiadało certyfikat docelowy. Zatem tylko 18% modeli falowników posiada certyfikat docelowy. Możemy przypuszczać, że gdyby 26 kwietnia 2021 roku PTPIREE nie zdecydowało się na przedłużenie okresu przejściowego, rynek byłby sparaliżowany. Co więcej, gdyby nie został utworzony kolejny okres przejściowy, w którym dopuszczono korzystanie z falowników na podstawie certyfikatów przejściowych tj. innych niż certyfikaty docelowe, pod warunkiem, że rozpoczęto właściwy proces certyfikacji nie tylko w kwietniu, ale także teraz na rynku instalatorzy mieliby do dyspozycji urządzenia zaledwie kilku producentów.

Które falowniki są na liście?

Niemal wszystkie modele falowników Huawei mają już certyfikat docelowy. Globalny lider branży elektronicznej – HUAWEI Technologies certyfikację swoich falowników zakończył jeszcze przed 26 kwietnia 2021 roku. ¼ falowników Sungrow również jest została bezterminowo dopuszczona do użytkowania. Pozytywnie zweryfikowane przez PTPIREE zostały również modele m.in. takich producentów jak: Fronius, SolarEdge, GoodWe, Solis, SofarSolar, FoxESS, SMA oraz Afore. Falowniki tych producentów mogą być przyłączane, a lista powiększa się o kolejne pozycje takie jak falowniki Vaillant, Renac, Hypontech itd.

Co nowe wymagania zmieniają w przypadku prywatnych inwestorów?

Z perspektywy inwestora, który buduje swoją własną elektrownię słoneczną w większości przypadków nie zmienia się nic. Zgłoszeniem instalacji do odpowiedniego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) najczęściej zajmują się pracownicy firm wykonawczych. Jest to możliwe, jeżeli otrzymali pełnomocnictwo od właściciela domu i instalacji. Od 1 sierpnia 2021 roku w momencie zgłaszania instalacji ich obowiązkiem jest załączenie odpowiedniego certyfikatu w miejsce deklaracji zgodności. Firmy instalatorskie posiadają potrzebne certyfikaty od producentów falowników.

Jeżeli inwestor dokonuje zgłoszenia mikroinstalacji samodzielnie to również powinien załączyć odpowiedni certyfikat w miejsce deklaracji zgodności. Firma wykonawcza powinna dostarczyć inwestorowi oprócz innych wymaganych dokumentów tj. karty katalogowe i schemat elektryczny również odpowiedni certyfikat. Jeżeli certyfikat nie zostanie załączony podczas dokonywania zgłoszenia wniosek zostanie odrzucony a warunkiem akceptacji będzie uzupełnienie brakujących dokumentów.

Co jeśli falownik ma certyfikat, ale nie znajduje się w wykazie urządzeń?

Teoretycznie taka sytuacja jest możliwa, ale w interesie producentów falowników jest to, żeby ich falowniki znalazły się w wykazie. Lista powstałą w celu uproszczenia procedury przyłączania instalacji. Odpowiedni OSD nie musi każdorazowo weryfikować dostarczonego certyfikatu. Certyfikaty falowników są weryfikowane tylko raz, w momencie wpisywania na listę, co ułatwia i skraca proces przyłączania mikroinstalacji.

Wykaz falowników jest dostępny tutaj.

Zobacz również