Największa inwestycja tego typu w gminie Dziemiany – Viessmann dostarczył urządzenia!

To największa w historii gminy Dziemiany (woj. pomorskie) inwestycja w bazę edukacyjną i zeroemisyjne źródła ciepła. W ramach szeroko zakrojonej termomodernizacji budynków miejscowej szkoły i przedszkola, w placówkach zaimplementowano kaskadowy system pomp ciepła. Szczegóły tej imponującej instalacji przybliżamy poniżej. 

Zdjęcie autora: Viessmann Polska

Viessmann Polska

Producent systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych

Podziel się

Szkoła z pompami ciepła

W ramach realizacji projektu „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach wraz z wymianą źródła ciepła na zeroemisyjne” placówka wzbogaciła się o godny uwagi system ogrzewania. Do tej pory szkołę w ciepło zaopatrywały kotły węglowe. Teraz zostały wymienione na kaskadę gruntowych pomp ciepła. 

Urządzenia zostały dostarczone przez firmę Viessmann. Moc zainstalowana pomp ciepła to ponad 500 kW na potrzeby grzania i chłodzenia. Dolne źródło dla systemu stanowi energia geotermalna, eksploatację której umożliwia aż 72 otwory o głębokości 150m.  Łącznie to prawie 11 km odwiertów!

Widok na elementy instalacji pomp ciepła. Źródło: Viessmann.

Poza kompleksową termomodernizacją wraz z wymianą źródeł ciepła na zeroemisyjne, szkoła zyskała również dachową instalację fotowoltaiczną. System o mocy 40 kWp składa się z modułów fotowoltaicznych 410 Wp Vitovolt od firmy Viessmann. Instalacja wschód-zachód została zamontowana na połaciach dachowych budynku “B”.

Kwoty robią wrażenie

Budynek został oddany do użytku we wrześniu 2023. Roboty budowlane trwały aż dwa lata. Jednak w obliczu skali przedsięwzięcia takie ramy czasowe nie powinny dziwić. Projekt został ogłoszony przez władze gminy w systemie “zaprojektuj i wybuduj”. 

Wyremontowana szkoła w Dziemianach. Źródło: Viessmann.

Jego realizacja nie byłaby możliwa bez uzyskanego dofinansowania. A było go w sumie ponad 6 mln złotych. Gmina pozyskała 6,2 mln z Polskiego Ładu oraz 120 tys. z środków unijnych. Do tego należy doliczyć 0,5 mln dotacji RFIL i 100 tys. zł na wyposażenie z Rezerwy Oświatowej na zagospodarowanie terenu przed szkołą i utworzenie tam zielonej przestrzeni. Łącznie daje to około 7 mln zł z różnych źródeł.  

W ramach inwestycji dobudowano nowy segment szkoły, wymieniono źródła ciepła i dokonano termomodernizacji budynku. Projekt wyniósł Łącznie ponad 12 mln zł.

Z kolei przebudowa samych systemów grzewczych szkoły, przedszkola oraz żłobka kosztowała 5,8 mln zł.

Widok na elementy instalacji pomp ciepła. Źródło: Viessmann.

Przebudowa systemu i wymiana źródeł ciepła została przeprowadzona przez firmę PUH „EKOSUN” Paweł Czupajło z Koszalina. W ramach działań planowano wykonanie kaskady gruntowych pomp ciepła o mocy min 340 kW dla całego kompleksu budynków szkolnych. Natomiast dla przedszkola i żłobka o mocy min 60 kW. 

Źródła: Viessmann, Kurier Kaszubski.

Zdjęcie autora: Viessmann Polska

Viessmann Polska

Producent systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych