Założenia programu

Przypomnijmy, że 27 stycznia 2020 r. odbyło się uroczyste sygnowanie porozumienia dotyczącego inauguracji projektu Słoneczne Dachy. Dokument podpisali ówczesny prezes NFOŚiGW Piotr Woźny oraz prezes WFOŚiGW w Poznaniu Jolanta Ratajczak. W wydarzeniu uczestniczył także minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, który powiedział, że “sukces programu Mój Prąd i zainteresowanie Polaków dotacjami na przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne rozbudziły nasze apetyty na więcej”.

Nabór wystartował w pierwszym kwartale 2020 r. Wielkopolskie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogły ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy do 50 kW, które pokryłyby potrzeby części wspólnych budynków. Wsparcie miało być udzielane w formie pożyczek (oprocentowanie według stawki WIBOR, nie mniej niż 2 proc. w skali roku). Jako przykład podobnych projektów podano Spółdzielnię Mieszkaniową Wrocław-Południe, która jako pierwsza spółdzielnia w Polsce uruchomiła rozproszoną elektrownię fotowoltaiczną, instalując na 35 zarządzanych budynkach prawie 3 tys. paneli słonecznych.

Donata Bieniecka-Popardowska z NFOŚiGW w odpowiedzi na pytania GLOBEnergia.pl przypomniała, że w ramach pilotażu Słoneczne Dachy NFOŚiGW przeznaczył środki w kwocie 80 mln zł na dofinansowanie w formie częściowo umarzalnych pożyczek (10 proc. wypłaconej kwoty, lecz nie więcej niż 1 mln zł) realizacji przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe celów związanych z inwestycją w elektrownie fotowoltaiczne. Wskazała, że pilotaż był realizowany za pośrednictwem WFOŚiGW w Poznaniu, który był odpowiedzialny przeprowadzenie naboru wniosków i ich rozpatrzenie, zawarcie z beneficjentami umów o dofinansowanie, rozliczenie realizowanych projektów oraz działania informacyjne i promocyjne związane z realizacją programu.

Działania i rezultaty

NFOŚiGW informuje GLOBEnergia.pl, że program był aktywnie promowany poprzez m.in. konferencje i spotkania z potencjalnymi beneficjentami, mailingi wystosowane do gmin, powiatów, wspólnot i spółdzielni, szerzenie informacji poprzez stronę NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu i profile FB WFOŚiGW w Poznaniu i projektu Doradztwa Energetycznego w Poznaniu, ale także audycje radiowe i telewizyjne i publikacje w prasie branżowej. WFOŚIGW także poinformował o intensywnych działaniach promocyjnych na rzecz programu. Donata Bieniecka-Popardowska wskazuje, że pomimo intensywnej promocji pilotażu, do WFOŚiGW w Poznaniu wpłynęły 3 wnioski, z czego jeden uzyskał pozytywną decyzję o dofinansowaniu na kwotę 815,4 tys. zł.

Prezes Zarządu WFOŚIGW w Poznaniu Renata Ratajczak wskazała w odpowiedzi na pytania redakacji, że Wojewódzki Fundusz podpisał jedną umowę na dofinansowanie z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową “WINOGRADY” w Poznaniu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków 7,15,16,17 na Os. Zwycięstwa. W odniesieniu do pozostałych wniosków trwa proces kompletowania dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie.

– Z przeprowadzonej analizy wynika, że przyczyną małego zainteresowania programem jest przede wszystkim ograniczenie możliwości wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej tylko na potrzeby części wspólnych budynków, z wyłączeniem indywidualnych potrzeb właścicieli lokali mieszkalnych, co ma istotny wpływ na wydłużony okres zwrotu inwestycji – tłumaczy NFOŚiGW.

Niezbędna zmiana ustawy o OZE

Według NFOŚiGW dla podniesienia efektywności wsparcia tego rodzaju przedsięwzięć ze środków publicznych niezbędna jest zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii i wprowadzenie w niej rozwiązań ułatwiających mieszkańcom budynków wielorodzinnych korzystanie z systemu prosumenckiego, np. przez mechanizm prosumenta zbiorowego.

– Pomimo zastosowania preferencyjnego wsparcia finansowego – oferowanego ze środków NFOŚiGW – program Słoneczne Dachy cieszył się małym zainteresowaniem, dlatego też nie planujemy jego kontynuowania – informuje Donata Bieniecka-Popardowska.

NFOŚiGW planuje wsparcie, pierwszy pilotaż w I poł. 2021 r

GLOBEnergia.pl zapytał także NFOŚiGW o planowane inne formy wsparcia dla rozwoju zrównoważonych rozwiązań jak OZE dla budynków wielomieszkaniowych, spółdzielni, itd.

Donata Bieniecka-Popardowska poinformowała, że NFOŚiGW prowadzi prace nad dwoma programami pilotażowymi dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych. Programy te będą obejmować m.in. budynki wielorodzinne i przewidziane jest w nich zastosowanie m.in. instalacji fotowoltaicznych. Planowane uruchomienie tych pilotaży przypada na pierwszą połowę br. i wówczas NFOŚiGW będzie informować o szczegółach.

WFOŚiGW w Poznaniu planuje w dalszym ciągu wspierać finansowo przedsięwzięcia podejmowane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w zakresie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i  wielorodzinnych.

– Wnioskodawcy, w tym podmioty, do których adresowany był program Słoneczne Dachy będą mogli skorzystać z dofinansowania w formie pożyczek umarzalnych na przedsięwzięcia w zakresie Efektywności energetycznej i ochrony powietrza. Szczegółowe warunki oferty będą dostępne po zaakceptowaniu Regulaminu naboru przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Poznaniu – tłumaczy Ratajczak w odpowiedzi na pytania naszej redakcji.

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom