Nie będzie kontynuacji programu Słoneczne Dachy. W planie nowe pilotaże 

Poznań fot. Pixabay
Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBENERGIA. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom
Poznań fot. Pixabay

Podziel się

Założenia programu

Przypomnijmy, że 27 stycznia 2020 r. odbyło się uroczyste sygnowanie porozumienia dotyczącego inauguracji projektu Słoneczne Dachy. Dokument podpisali ówczesny prezes NFOŚiGW Piotr Woźny oraz prezes WFOŚiGW w Poznaniu Jolanta Ratajczak. W wydarzeniu uczestniczył także minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, który powiedział, że “sukces programu Mój Prąd i zainteresowanie Polaków dotacjami na przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne rozbudziły nasze apetyty na więcej”. Nabór wystartował w pierwszym kwartale 2020 r. Wielkopolskie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogły ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy do 50 kW, które pokryłyby potrzeby części wspólnych budynków. Wsparcie miało być udzielane w formie pożyczek (oprocentowanie według stawki WIBOR, nie mniej niż 2 proc. w skali roku). Jako przykład podobnych projektów podano Spółdzielnię Mieszkaniową Wrocław-Południe, która jako pierwsza spółdzielnia w Polsce uruchomiła rozproszoną elektrownię fotowoltaiczną, instalując na 35 zarządzanych budynkach prawie 3 tys. paneli słonecznych. Donata Bieniecka-Popardowska z NFOŚiGW w odpowiedzi na pytania GLOBEnergia.pl przypomniała, że w ramach pilotażu Słoneczne Dachy NFOŚiGW przeznaczył środki w kwocie 80 mln zł na dofinansowanie w formie częściowo umarzalnych pożyczek (10 proc. wypłaconej kwoty, lecz nie więcej niż 1 mln zł) realizacji przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe celów związanych z inwestycją w elektrownie fotowoltaiczne. Wskazała, że pilotaż był realizowany za pośrednictwem WFOŚiGW w Poznaniu, który był odpowiedzialny przeprowadzenie naboru wniosków i ich rozpatrzenie, zawarcie z beneficjentami umów o dofinansowanie, rozliczenie realizowanych projektów oraz działania informacyjne i promocyjne związane z realizacją programu.

Działania i rezultaty

NFOŚiGW informuje GLOBEnergia.pl, że program był aktywnie promowany poprzez m.in. konferencje i spotkania z potencjalnymi beneficjentami, mailingi wystosowane do gmin, powiatów, wspólnot i spółdzielni, szerzenie informacji poprzez stronę NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu i profile FB WFOŚiGW w Poznaniu i projektu Doradztwa Energetycznego w Poznaniu, ale także audycje radiowe i telewizyjne i publikacje w prasie branżowej. WFOŚIGW także poinformował o intensywnych działaniach promocyjnych na rzecz programu. Donata Bieniecka-Popardowska wskazuje, że pomimo intensywnej promocji pilotażu, do WFOŚiGW w Poznaniu wpłynęły 3 wnioski, z czego jeden uzyskał pozytywną decyzję o dofinansowaniu na kwotę 815,4 tys. zł. Prezes Zarządu WFOŚIGW w Poznaniu Renata Ratajczak wskazała w odpowiedzi na pytania redakacji, że Wojewódzki Fundusz podpisał jedną umowę na dofinansowanie z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową “WINOGRADY” w Poznaniu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków 7,15,16,17 na Os. Zwycięstwa. W odniesieniu do pozostałych wniosków trwa proces kompletowania dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie. - Z przeprowadzonej analizy wynika, że przyczyną małego zainteresowania programem jest przede wszystkim ograniczenie możliwości wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej tylko na potrzeby części wspólnych budynków, z wyłączeniem indywidualnych potrzeb właścicieli lokali mieszkalnych, co ma istotny wpływ na wydłużony okres zwrotu inwestycji - tłumaczy NFOŚiGW.

Niezbędna zmiana ustawy o OZE

Według NFOŚiGW dla podniesienia efektywności wsparcia tego rodzaju przedsięwzięć ze środków publicznych niezbędna jest zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii i wprowadzenie w niej rozwiązań ułatwiających mieszkańcom budynków wielorodzinnych korzystanie z systemu prosumenckiego, np. przez mechanizm prosumenta zbiorowego.
- Pomimo zastosowania preferencyjnego wsparcia finansowego – oferowanego ze środków NFOŚiGW – program Słoneczne Dachy cieszył się małym zainteresowaniem, dlatego też nie planujemy jego kontynuowania - informuje Donata Bieniecka-Popardowska.

NFOŚiGW planuje wsparcie, pierwszy pilotaż w I poł. 2021 r

GLOBEnergia.pl zapytał także NFOŚiGW o planowane inne formy wsparcia dla rozwoju zrównoważonych rozwiązań jak OZE dla budynków wielomieszkaniowych, spółdzielni, itd. Donata Bieniecka-Popardowska poinformowała, że NFOŚiGW prowadzi prace nad dwoma programami pilotażowymi dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych. Programy te będą obejmować m.in. budynki wielorodzinne i przewidziane jest w nich zastosowanie m.in. instalacji fotowoltaicznych. Planowane uruchomienie tych pilotaży przypada na pierwszą połowę br. i wówczas NFOŚiGW będzie informować o szczegółach. WFOŚiGW w Poznaniu planuje w dalszym ciągu wspierać finansowo przedsięwzięcia podejmowane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w zakresie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i  wielorodzinnych. - Wnioskodawcy, w tym podmioty, do których adresowany był program Słoneczne Dachy będą mogli skorzystać z dofinansowania w formie pożyczek umarzalnych na przedsięwzięcia w zakresie Efektywności energetycznej i ochrony powietrza. Szczegółowe warunki oferty będą dostępne po zaakceptowaniu Regulaminu naboru przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Poznaniu - tłumaczy Ratajczak w odpowiedzi na pytania naszej redakcji. https://old.globenergia.pl/spoldzielnia-mieszkaniowa-gorczyn-fotowoltaika-oze-energetyka/
Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBENERGIA. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom