Dostawca nie odetnie odbiorcy od prądu, którego nie stać na opłatę rachunku

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Propozycja regulacji wynika z konieczności wdrożenia w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 roku. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia środowiska prawnego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz regulującego obszar związanego z ubóstwem energetycznym. Zmiany mają wprowadzić system ochrony najsłabszej grupy odbiorców końcowych, który będzie łagodził skutki ich niekorzystnej sytuacji finansowej, zapewniając jednocześnie ciągłość dostaw energii lub ciepła.

Za opracowanie projektu jest odpowiedzialne Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w tym wiceminister Piotr Dziadzio. Regulacje mają wejść w życie w czwartym kwartale 2021 roku, czyli do końca obecnego roku. Instrumenty będą dostępne w 2022 roku.

Odbiorca - zmiana definicji i kilka rozwiązań

W nowelizacji przewidziano zmianę definicji odbiorcy wrażliwego poprzez poszerzenie kręgu osób kwalifikujących się jako odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej. Planuje się także zmianę wysokości oraz procedury przyznawania dodatku energetycznego.

Ochrona odbiorców wrażliwych zostanie zapewniona poprzez działania, które nie będą miały charakteru finansowego. Przede wszystkim zakład energetyczny będzie miał zakaz wstrzymania dostaw energii elektrycznej w sytuacji, gdy odbiorca wrażliwy energii elektrycznej posiada zaległości w płatnościach w tzw. miesiącach zimowych. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej lub paliw gazowych będzie mógł zwrócić się z wnioskiem do sprzedawcy energii o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności lub świadczone usługi.

Pomoc obejmie w szczególności osoby, które są objęte opieką długoterminową w warunkach domowych ze względu na przewlekłą niewydolność oddechową, wymagającą wentylacji mechanicznej.

Ubóstwo energetyczne – definicja będzie uniwersalna

W projekcie przewiduje się także wprowadzenie definicji ubóstwa energetycznego, która będzie ogólna i uniwersalna. W ten sposób zostanie pozostawiona możliwość doprecyzowania i zawężania kryteriów definicji dla poszczególnych programów wsparcia lub redukcji ubóstwa w przyszłości, w zależności od celu ich zastosowania.

Zostaną zmodyfikowane przepisy o dodatku energetycznym. Pozwoli to na poszerzenie grupy beneficjentów rozwiązania oraz wzmocni ochronę odbiorców wrażliwych za sprawą wdrożenia mechanizmów niefinansowego wsparcia.

Czytamy także na stronie KPRM, że w przepisach dokonano modyfikacji wysokości limitów zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych poprzez ich zmianę i dodanie nowego limitu dla gospodarstw domowych składających się z 6 i więcej osób. Zmiana ta ma na celu lepsze ukierunkowanie pomocy i objęcie większą ochroną rodzin wielodzietnych, częściej znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialno-bytowej.

Rząd przeznaczy 1,5 mld zł na wsparcie najuboższych

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka był gościem audycji “Sygnały dnia” w radiowej Jedynce. Poinformował, że rząd przeznaczy 1,5 mld zł dla odbiorców wrażliwych. Oznacza to, że instrumenty obejmą co 5. gospodarstwo domowe w Polsce, czyli około 2,6 mln gospodarstw domowych. Rząd chce pomóc szczególnie osobom, które są w trudnej sytuacji. Mówił o emerytach, rencistach oraz rodzinach z dziećmi. Przykładowo dla rodzin 2+2 mogą trafić środki w wysokości do około 673 zł lub nawet 800 zł dla większych rodzin. Rząd będzie korzystał z obecnego systemu pomocy społecznej. Będzie można się zgłosić z wnioskiem i zaświadczeniem o dochodach do miejscowego ośrodka pomocy społecznej. Wsparcie jest przewidziane dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach poniżej 1563 zł miesięcznie albo dla gospodarstw wielorodzinnych, gdzie dochód na osobę nie przekracza 1115 zł miesięcznie.

Przewidziano także wsparcie dla sprzedawców energii, by mogli rozłożyć zaległości klientów w czasie.

Kurtyka odniósł się także do obecnego kryzysu energetycznego. Rosnące ceny energii są m.in. związane z działaniami geopolitycznymi i działaniami Rosji na rynku gazu. Podkreślił, że nie możemy iść w stronę uzależnienia Europy z Rosji. Podkreślił, że Europa nie może się zgodzić na szantaż energetyczny.

Redakcja: Patrycja Rapacka / Źródło: KPRM/Polskie Radio Jedynka

Zobacz również