Roboty sprzedające fotowoltaikę pod lupą UKE – co wynika z kontroli? 

Wielokrotnie na łamach GLOBEnergia.pl uczulaliśmy naszych czytelników na osoby dzwoniące w sprawie rzekomego programu Czysty Powiat, łudząco podobnego nazwą do programu Czyste Powietrze. Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło naszej redakcji, że na poziomie rządowym nie jest realizowany program Czysty Powiat. O inicjatywie zrobiło się głośno we wrześniu w związku z robotem telefonicznym oferującym fotowoltaikę. Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej złożono skargę. Pytamy o postępy kontroli podmiotów.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Do czytelników naszego portalu dzwonił robot w sprawie oferty na instalację fotowoltaiczną. Zgłębiając sprawę, doszliśmy do programu m.in. “Czysty Powiat”, czyli w praktyce nieistniejącego programu, za którym stoi firma Euro Call Center, zarejestrowana na Ukrainie z polskim oddziałem w Poznaniu. Sprawą zainteresował się również portal “Internet. Czas działać!”, który zgłosił do UKE skargę na tę firmę.

Pytamy UKE o efekty kontroli

UKE poinformował naszą redakcję, że od sierpnia 2021 roku Delegatura w Poznaniu prowadzi kontrole firmy EuroCall, na którą do UKE wpływają liczne skargi dot. telemarketingu np. pomoc w instalacji urządzeń fotowoltaicznych, spotkania dot. bonu turystycznego, spotkania dot. zdrowia, czy np. programu ”Czysty Powiat”.

- W toku kontroli Euro Call Center wskazuje, że nie świadczy telemarketingu, a jedynie „realizuje telefony” z zaproszeniami na spotkania. Euro Call Center nie sprzedaje instalacji fotowoltaicznych, ofert zdrowotnych itp., tylko zaprasza na spotkania, na których takie oferty są przedstawiane – wyjaśnia UKE.

Zakończenie kontroli jest planowane na koniec grudnia 2021 roku. Równocześnie Delegatura w Poznaniu wszczęła postępowanie administracyjne o nałożenie kary na Euro Call Center za utrudnianie kontroli – UKE wyjaśnia, że Euro Call Center permanentnie przedłuża odpowiedzi na pytania, nie odbiera pism itp.

Zbierany w toku kontroli materiał dowodowy będzie stanowił bazę do wszczęcia postępowania administracyjnego związanego z naruszeniem przez Euro Call Center przepisów dot. telemarketingu – informuje nas UKE.

UKE prowadzi także postępowanie dotyczące firmy Long Energy

Ponadto UKE informuje, że w okresie 14.06.2021 r.- 18.10.2021 r. Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła postępowanie kontrolne sprawdzające dotyczące firmy Long Energy, od której abonenci otrzymują za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych/automatycznych systemów wywołujących propozycje marketingowe (m.in. proponujące panele fotowoltaiczne).

- W ustaleniach Delegatury firma Long Energy samodzielnie nie realizowała działań telemarketingowych, a zlecała wykonanie tych usług innym podmiotom. W związku z takimi ustaleniami/oceną Delegatury, UKE rekomenduje wydania zaleceń pokontrolnych wskazujących na odpowiedzialność podmiotu, który zleca realizację telemarketingu. Naruszenia w zakresie realizacji telemarketingu nie zwalniają z odpowiedzialności zleceniodawcy i kwestie te powinny być uregulowane w umowie handlowej miedzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą – wyjaśnia UKE.

Po wydaniu zaleceń UKE będzie rekomendować przeprowadzenie rekontroli -  w szczególności okazania kontrolującym zgód abonentów niezależnie czy usługi telemarketingu będą realizowane bezpośrednio przez Long Energy czy przez inny podmiot.

Uważaj na oszustów!

Na łamach portalu Globenergia, w ramach cyklu PVKombinatorzy, wielokrotnie informowaliśmy o próbach oszustwa potencjalnie zainteresowanych instalacją fotowoltaiczną. To kolejna sytuacja, w której ktoś próbuje zarobić na gwałtownie rosnącym w Polsce zainteresowaniu fotowoltaiką. Należy zachować czujność podczas telefonicznych pytań na temat naszych danych oraz podczas spotkań z przedstawicielami niezweryfikowanych firm.

Zobacz również