Agencja Rynku Energii (ARE) opublikowała kolejny raport statystyczny, tym razem dotyczący rynku energii w Polsce według stanu na koniec lipca 2021 roku. Moc zainstalowana we wszystkich źródłach wytwórczych wyniosła 53 067,7 MW. W elektrowniach konwencjonalnych zainstalowano 37 132,3 MW, w instalacjach OZE – 14 522,4 MW.

Jednym ze znaczących źródeł OZE w Polsce jest fotowoltaika (5 626,4 MW), która uplasowała się na drugim miejscu zaraz za energetyką wiatrową (6 758,3 MW). Moc zainstalowana w energetyce słonecznej wzrosła w ciągu roku o 110 proc. w porównaniu do stanu na koniec lipca 2020 roku (2foto 671,4 MW). Fotowoltaika w lipcu wyprodukowała 554,2 GWh energii elektrycznej.

Fotowoltaika w Polsce rośnie w siłę. Europejskie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej SolarPower Europe wskazuje, że według danych za 2020 rok, Polska jest na czwartym miejscu pod względem przyrostu mocy w energetyce słonecznej. Pomimo kryzysu gospodarczego w UE wywołanego pandemią COVID-19 łączna moc zainstalowana w energetyce słonecznej zwiększyła się o 11 proc., czyli 18,7 GW. Jest to największy wzrost w w tej dziedzinie od 2011 roku. Łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Europie ostatecznie wyniosła 137,2 GW.

Ponad 600 tys. prosumentów w Polsce

Słoneczne moce w Polsce są zdominowane przez energetykę prosumencką (ok. 70 proc.). Według stanu na koniec lipca 2021 roku w naszym kraju było już 631 443 prosumentów energii odnawialnej, którzy produkowali energię elektryczną we własnych instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej 4 200,4 MW. W lipcu prosumenci wprowadzili do sieci łącznie 378 378,4 MWh energii, natomiast w okresie styczeń-lipiec 2021 roku wolumen ten wyniósł 1 600 626,3 MWh.

Najwięcej prosumentów w Polsce stanowią właściciele instalacji fotowoltaicznych, a ich liczba przekroczyła 631 214. Łączna moc zainstalowana w instalacjach wyniosła 4 197,9 MW. W tym samym miesiącu wyprodukowali i wprowadzili do sieci 378 135,5 MWh energii, natomiast od początku 2021 roku łącznie 1 598 861,1 MWh.

Pod względem liczby instalacji daleko w tyle pozostają inni prosumenci. W Polsce działało 73 prosumentów posiadających elektrownie wiatrowe, których łączna moc zainstalowana wyniosła 0,3 MW. W lipcu wyprodukowali 11,5 MWh energii, w okresie od stycznia do lipca – 42,0 MWh.

Na kolejnym miejscu uplasowali się prosumenci energii, którzy produkowali energię w instalacjach wodnych. Było ich łącznie 67, a łączna moc zainstalowana wyniosła 1,1 MW. W lipcu instalacje wygenerowały 145,3 MWh energii, w okresie styczeń-lipiec 1 290,4 MWh.
W Polsce funkcjonują także prosumenci produkujący energię w instalacjach hybrydowych (38), biomasowych (23) oraz biogazowych (29). Moc zainstalowana wyniosła odpowiednio 0,5 MW, 0,1 MW oraz 0,5 MW.

W samym lipcu przybyło łącznie 30 992 prosumentów OZE, a moc zainstalowana nowych instalacji wyniosła 402,05 MW. W przypadku prosumentów PV przybyło ich 402,05, co odpowiada 315,68 MW łącznej mocy zainstalowanej.

Źródło: ARE

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom