Dlaczego monitorowanie instalacji PV jest tak ważne?

Zdjęcie autora: Fronius Polska

Fronius Polska

Rozwiązania dla fotowoltaiki, inteligentne rozwiązania i zarządzanie energią
fotowoltaika, gwarancja, moduły fotowoltaiczne,

Monitorowanie i kontrola systemów fotowoltaicznych jest potrzebna przede wszystkim do uzyskania maksymalnej wydajności takiego systemu.

Sposoby monitorowania

Najprostszym sposobem monitorowania pracy falownika jest odczytywanie wartości na wyświetlaczu (zazwyczaj LCD), który jest elementem prawie każdego falownika dostępnego na rynku.

Do bardziej zaawansowanego monitoringu, w tym rejestracji parametrów wejściowych i wyjściowych falownika (m.in. moce, napięcia i prądy), zalecane jest stosowanie zaawansowanych układów zwanych Datamanager’ami. Dane w takich układach mogą być rejestrowane, przechowywane i prezentowane przez wyspecjalizowane oprogramowanie, dostępne w formie dedykowanej strony internetowej. Przewodowe połączenie Ethernet lub bezprzewodowe połączenia Wi-Fi są coraz częściej oferowane jako standardowe wyposażenie falowników, a przoduje w tej dziedzinie firma Fronius. Dysponując połączeniem internetowym, możemy te dane zdalnie analizować na bieżąco, a w razie konieczności archiwizować i kontrolować pracę instalacji w dłuższym czasie. Na dedykowanej stronie internetowej udostępnionej właścicielowi instalacji możemy analizować dzienne, miesięczne czy roczne profile produkcji energii oraz generować odpowiednie raporty.

Szczególnie interesujące jest wykorzystanie dodatkowego układu pomiarowego (np. inteligentnego licznika energii Fronius Smart Meter), który – mierząc zużycie energii przez odbiorniki zainstalowane w budynku – pozwala porównywać profil produkcji w instalacji fotowoltaicznej z profilem zużycia energii budynku. Pozwala to łatwo obliczyć stopień wykorzystania energii na potrzeby własne, a także korzyści finansowe wynikające z zainstalowania elektrowni słonecznej.

Popularną funkcją jest również prezentowanie innych danych związanych z produkcją energii z elektrowni PV, w tym np. redukcji emisji CO2.

Monitorowanie a bieżąca obsługa techniczna

Monitorowanie ważne jest również z punktu widzenia bieżącej obsługi technicznej i serwisu. Wszelkie niepokojące zdarzenia mogą być natychmiast raportowane do osoby odpowiedzialnej za poprawną pracę instalacji, dzięki czemu jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy elektrowni mogą zostać niezwłocznie zlokalizowane i – w razie takiej konieczności – usunięte. Czas i precyzja są tu pożądane, ponieważ każdy dzień wyłączenia instalacji z pracy to wymierne straty dla inwestora. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do portalu internetowego Solar.Web (www.solarweb.com), gdzie na podstawie przykładowych, ogólnodostępnych instalacji można zapoznać się ze wszystkimi zaletami monitorowania.

Fotowoltaika na dachu

Tanie rozwiązania się mszczą….

– Częstym błędem popełnianym przez przyszłych właścicieli instalacji fotowoltaicznej, jest kierowanie się kryterium najniższej ceny przy wyborze konstrukcji, modułów, falowników czy zabezpieczeń. Oczywiście, aspekt ekonomiczny jest niezwykle ważny w inwestycji, ponieważ powinna ona przynieść korzyść finansową inwestorowi w najkrótszym możliwym czasie. – komentuje Maciej Piliński z Fronius Polska dodając, że obserwuje on tendencje do potaniania instalacji, w których bezpieczeństwo traktuje się jako zbędny wydatek.
  Przecież jest to inwestycja, która powinna swojemu właścicielowi służyć bezawaryjnie i generować zyski przez 20-25 lat! Rozwiązania mające znamię „taniości” przynoszą krótkotrwałą radość w chwili zakupu, ale mszczą się w bardzo przykry sposób w kolejnych latach. Niestety, nie na sprzedającym, lecz na inwestorze. – dodaje Maciej Piliński.

Źródło: GLOBEnergia 1/2018

Zobacz również