Ceny PPA rosną o 47%! Czy umowy PPA zostaną dalej atrakcyjne?

Ciągłe ograniczenia w łańcuchu dostaw, rosnące koszty surowców oraz rosnący popyt na nowe projekty energii odnawialnej to aspekty, które wywierają presję na wzrost cen umów zakupu energii (PPA). Wcześniejsze prognozy LevelTen Energy zapowiadały ustabilizowanie się cen PPA, ale wszystko zmieniła rosyjska inwazja na Ukrainę. W jej cieniu oraz przy gwałtownie rosnącej inflacji ceny umów na dostawy energii wzrosły aż o 47 proc. rok do roku. Jakie są perspektywy przed PPA?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Czym jest umowa PPA?

Umowa PPA (Power Purchase Agreement) to długoterminowa umowa na dostawy energii elektrycznej między dwiema stronami. Zazwyczaj są to umowy między producentami energii elektrycznej, a konsumentami lub sprzedawcami. W ramach umowy PPA szczegółowo opisane są wszystkie warunki działalności związanej z energią elektryczną. Zalicza się do nich ilość energii elektrycznej do dostarczenia, ustalone na drodze negocjacji ceny, sposób księgowania i kary za nieprzestrzeganie przepisów.

Umowy PPA

Jak każdy rodzaj umów, PPA niesie za sobą korzyści oraz ryzyko. Zaletami są przede wszystkim długoterminowa stabilność cen, możliwość finansowania inwestycji i ograniczenia ryzyka związanego z handlem energią elektryczną. 

Obie strony umów PPA są długoterminowo zobowiązane. Może to skutkować negatywnymi następstwami dla którejś ze strony w przypadku niekorzystnych i dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. 

Umowy PPA - czy są nadal atrakcyjne?

Okazuje się, że pomimo wzrostu cen umów PPA, nadal pozostają one względnie atrakcyjne. Dzieje się tak ze względu na rosnące (i tak już wysokie) ceny hurtowe energii elektrycznej. 

Rezultatem zawirowań na światowym rynku energetycznym jest wzrost europejskiego indeksu P25. Europejski indeks P25 zbiera 25 proc. najniższych ofert PPA na dostawy energii elektrycznej z wiatru i słońca. Indeks ten wzrósł o 16 proc. w II kwartale 2022 r.. Jest to wynik o 8 p.p. wyższy niż w poprzednim kwartale, w którym to ceny wzrosły o 8,1 proc. rok do roku. Wynosi on obecnie 66,07 €/MWh (stan na 14 lipca 2022 r.). 

“Mówiąc najprościej, ceny PPA rosną od roku, ponieważ podaż nie nadąża za popytem. Nie widać wyraźnego końca tej nierównowagi podaży i popytu, ponieważ rozwiązanie jej podstawowych przyczyn zajmie miesiące lub lata.” – wyjaśnił Flemming Sorensen, wiceprezes ds. Europy w LevelTen Energy. 

Rosnące ambicje sektora publicznego i związane z wdrażaniem technologii energii odnawialnych również powodują zakłócenia w cenach umów PPA. Polityka rządów bezpośrednio kreuje popyt na czystą energią wśród osób prywatnych. Dzięki temu firmy oferujące usługi z zakresu OZE mają wiele opcji, a zapotrzebowanie na energię nieustannie rośnie.

Ceny PPA w Europie (indeks P25) od II kw. 2020 do II kw. 2022.
Źródło: LevelTen Energy.

PPA w Polsce

Trend wzrostowy jest dobrze widoczny również w Polsce. W Polsce indeks P25 wzrósł do 95 €/MWh, co jest zmianą o ponad 36 proc. Jest to związane ze wstrzymaniem importu gazu ziemnego z Rosji oraz z uwagi na rosnącą popularność energii odnawialnej, stanowiącej narzędzie do dekarbonizacji energetyki. O zmianach na rynku PPA w Polsce pisaliśmy TUTAJ.

“W Polsce deweloperzy mogą licytować połowę produkcji swojego projektu na aukcje rządowe. Deweloperzy mogą robić, co chcą z pozostałym wolumenem projektu, który nie został zakontraktowany na drodze postępowania aukcyjnego - na przykład podpisać umowę PPA lub sprzedać na rynku hurtowym, aby wykorzystać podwyższone ceny energii elektrycznej.” - powiedział Frederico Carita, starszy menedżer ds. usług deweloperskich w LevelTen Energy.

Z uwagi na to, że hurtowe ceny energii elektrycznej utrzymują się na wysokim poziomie, znacznie więcej deweloperów wprowadza swoje projekty na rynek hurtowy, całkowicie rezygnując z umów PPA. 

Źródła: leveltenenergy.com, pv-tech.org, renewablesnow.com, next-kraftwerke.pl

Zobacz również